W miniony piątek, w odpowiedzi na uwagi przedsiębiorców zgłaszane w trakcie prowadzonych na początku tego roku konsultacji dotyczących Innovation Box, Ministerstwo Finansów opublikowało dokument: „Projekt objaśnień podatkowych do konsultacji podatkowych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”.

Więcej szczegółów w artykule na blogu Innovation Today.