Unijne organy antymonopolowe ukarały karą w wysokości 40 milionów euro amerykańską firmę odzieżową za nielegalne blokowanie sprzedaży transgranicznej w Europie (głównie w Europie Środkowo – Wschodniej) pod koniec minionego roku. Czy to jest początek aktywnych działań organów unijnych przeciwko nielegalnym praktykom blokującym e-commerce w Unii Europejskiej?W omawianej sprawie, umowy dystrybucyjne zawierane z dystrybutorami ograniczały im możliwość wykorzystywania nazw marek i znaków towarowych do celów wyszukiwania i sprzedaży online, a także samodzielnego określenia ceny sprzedaży. Dystrybutorzy musieli uzyskiwać zgodę firmy odzieżowej na sprzedaż online, a kryteria udzielenia takiej zgody nie były oparte o warunki jakościowe. Ponadto, sprzedaż mogła odbywać się tylko na wyznaczonym obszarze, a możliwość sprzedaży produktów na rzecz konsumentów poza tym obszarem była znacznie ograniczona. Taki model prowadzenia działalności doprowadził do sytuacji, w której znana marka podzieliła rynek europejski, przez co uzyskiwała na terenie Europy Środkowo – Wschodniej wyższe ceny, niż na pozostałym obszarze. Organy unijne stwierdziły, że nielegalne praktyki znanej marki pozbawiły konsumentów europejskich jednej z podstawowych korzyści płynących z jednolitego rynku europejskiego, a mianowicie możliwości dokonywania zakupów transgranicznych, a przez to dostępu do szerszego wyboru produktów i lepszych ofert.

Omawiana decyzja odpowiada na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2018/302
w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, które - jak wspominaliśmy w poprzednich publikacjach  - obowiązuje od 3 grudnia 2018 r., którego przedmiotem jest zakaz geoblokowania, czyli różnicowania warunków zakupu towarów lub świadczenia usług ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta lub siedziby przedsiębiorcy. Organy uznały, że praktyki marki odzieżowej, które ograniczyły sprzedaż pasywną konsumentom, są w obecnym stanie prawnym również zakazane przez rozporządzenie o blokowaniu geograficznym.
[CL1]https://crido.pl/blog-law/na-mikolajki-bedzie-mozna-kupic-prezent-w-sklepie-on-line-w-kazdym-sklepie-na-terenie-ue/