Końcówka roku to nie tylko czas podsumowań tego, co działo się w starym roku, ale przede wszystkim wybieganie myślami w przyszłość. W tym kontekście zastanawialiśmy się ostatnio z gronem zaprzyjaźnionych firm rodzinnych co dalej z fundacją rodzinną.

W ramach krótkiego przypomnienia: u schyłku poprzedniej kadencji Sejmu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę dotyczącą uregulowania fundacji rodzinnej w Polsce. Z naszej strony również braliśmy czynny udział w tych pracach – między innymi we współpracy z organizacjami przedsiębiorców projektowaliśmy rozwiązania prawne sprzyjające odpowiedzialnemu planowaniu sukcesji.

Od października w temacie fundacji panowała cisza, zapytaliśmy więc Ministerstwo (po wyborach jako Ministerstwo Rozwoju) o dalsze prace w tym temacie. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, z której ucieszyliśmy się, zarówno my, jak i nasi klienci: na dniach zostanie opublikowany raport podsumowujący dotychczasowe prace nad fundacją rodzinną, a w pierwszych miesiącach 2020 roku Ministerstwo planuje publikację projektu ustawy. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Państwa o rozwoju wydarzeń.