W dniu 15 grudnia 2023 r. ustawa zmieniająca ustawę o doręczeniach elektronicznych została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z zapowiedziami terminy wdrożenia obowiązku stosowania systemu e-doręczeń zostały wydłużone.

Pierwotnym terminem, zgodnie z którym e-doręczenia miały być stosowane przez pierwszą grupę podmiotów, był 10 grudnia 2023 r. wskazany w Komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. Następnie, na skutek inicjatywy Ministerstwa i w odpowiedzi na liczne apele i prośby, termin ten został przesunięty na 30 grudnia 2023 r. W związku z faktem, że ustawa o doręczeniach elektronicznych wskazywała na maksymalny termin na wdrożenie systemu e-doręczeń (1 stycznia 2024 r.) nie było możliwości jego zmiany bez przeprowadzenia formalnej procedury zmiany ustawy.

W zeszłym tygodniu Sejm i Senat przeprocesowały poselski projekt zmian ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie terminów wdrożenia, poprzez modyfikację art. 155 ust. 11, w ten sposób, że termin określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji nie może być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. Maksymalnym terminem na wdrożenie systemu e-doręczeń jest zatem 1 stycznia 2025 r. i to od ministra właściwego do spraw informatyzacji będzie uzależnione, kiedy pierwsza grupa podmiotów zobowiązanych do korzystania z systemu e-doręczeń będzie musiała podjąć kroki związane z jego wdrożeniem. Komunikat ten powinien zgodnie z art. 155 ust. 10 ww. ustawy zostać ogłoszony z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań technicznych i organizacyjnych oraz co najmniej na 90 dni przed planowanym terminem wdrożenia. W związku z powyższym dostosowano także odpowiednio terminy dotyczące podmiotów niepublicznych wpisanych do CEIDG – nowe podmioty dokonujące wpisu będą objęte obowiązkiem od 1 stycznia 2025 r., a podmioty wpisane do CEIDG do dnia 31 grudnia 2024 r., będą zobowiązane do zastosowania systemu e-doręczeń w przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r.


Zobacz film: Rada nadzorcza w sp. z o.o. Najważniejsze aspekty praktyczne.

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni kluczową rolę w strukturze firmy, będąc organem nadzoru. Jej głównym zadaniem jest stałe monitorowanie i kontrola wszystkich aspektów działalności spółki. Najnowsze zmiany dotyczące funkcjonowania tego organu oraz informacje o jego działaniu i kompetencjach przedstawia Justyna Solnica, ekspertka prawa handlowego z kancelarii CRIDO.


Sprawdź również >>> E-Doręczenia odsunięte w czasie