Pakiet antykryzysowy, który przedstawił w środę Prezydent i Premier, podzielony jest na pięć głównych części. Pierwszym filarem wartej 212 mld zł specustawy gospodarczej, którą rząd określa mianem "tarczy antykryzysowej", ma być ochrona miejsc pracy. Dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń czy dodatkowe środki pieniężne dla samozatrudnionych to tylko niektóre z propozycji na walkę wywołaną pandemią COVID-19.

Rząd dopłaci do pensji Polaków

Dla pracodawców, którzy w związku z pandemią koronawirusa odnotują znaczący spadek przychodów (min. branża hotelarska, gastronomiczna), rząd przewiduje możliwość finansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczy. Dopłaty wyniosą połowę wynagrodzenia pracownika, a sam limit finansowania został określony jako 40 % przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. Pozostałą część należnego pracownikowi zarobku pokryje pracodawca.

Z dopłat mogą skorzystać pracodawcy, których obrót w ciągu dwóch miesięcy spadł o 15 % oraz odnotowali stratę w jednym z tych dwóch miesięcy. Również pracownicy, których obrót tylko w jednym miesiącu spadł o 25 % i tym samym jeżeli odnotowali ujemny wynik finansowy – mogą starać się o dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczy.

Samozatrudnieni i na umowach cywilnych nie pozostaną bez pomocy

Specustawa przewiduje również pomoc dla prowadzących własną działalność gospodarczą (samozatrudnionych) oraz świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Osoby te mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 % minimalnego wynagrodzenia.

Rząd zakłada, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyniesie około 9 mld zł.

Dłuższy zasiłek opiekuńczy

Pracownik oraz samozatrudniony lub świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, który opłacał składki na świadczenia zdrowotne skorzysta- jeśli opiekuje się dzieckiem do lat ośmiu – z zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zamknięcia szkoły, żłobka i przedszkola. Premier Morawiecki zapowiedział, że zasiłek ten zostanie wydłużony z czternastu dni na czas zamknięcia placówki edukacyjnej dziecka. Przykładowo, gdy szkoła zostanie zamknięta na miesiąc, rodzic otrzyma zasiłek za cały okres zamknięcia szkoły.

Kiedy specustawa wejdzie w życie?

Jak na razie rząd pracuje nad zapowiedzianymi w środę rozwiązaniami. Tymczasem w Sejmie, procedowany jest senacki projekt ustawy o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, o którym pisaliśmy we wpisie Pakiet Osłonowy – znamy nieco więcej szczegółów. Czas pokaże, czy wzmożone prace Sejmu, Senatu i rządu odniosą spodziewany efekt.

Będziemy na bieżąco śledzić prowadzone prace legislacyjne i informować Państwa o pojawiających się kolejnych szczegółowych informacjach.


Aby pomóc Państwu bezpiecznie, jak na istniejące okoliczności, prowadzić biznes, uruchomiliśmy w CRIDO infolinię, dedykowaną aktualnym wyzwaniom prawnym i podatkowym, będących następstwem epidemii koronawirusa.

Jesteśmy dla Państwa dyspozycji (nawet w godzinach wieczornych) w następujących obszarach doradztwa:

Zachęcamy również przedsiębiorców do przesyłania pytań związanych z tą niestandardową i trudną dla wszystkich sytuacją na adres coronavirus_info@crido.pl. W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia biznesu, nasi eksperci niezwłocznie się z Państwem skontaktują.