W dniach 28-29 kwietnia br. CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) przeszedł prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie sposobu dokonywania zgłoszeń, przy czym przez okres prac modernizacyjnych korzystanie z systemu nie było możliwe.

Istotne jest, że system zawiera już funkcjonalność dotyczącą zgłoszenia więcej niż jednego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego. Zgodnie z nowelizacją ustawy AML z zeszłego roku w przypadku, gdy którykolwiek z ujawnionych w CRBR beneficjentów rzeczywistych posiada więcej niż jedno obywatelstwo, konieczne jest ujawnienie w CRBR każdego z nich. Obowiązek powinien zostać spełniony co do zasady do 30 kwietnia br. – tymczasem dopiero dzisiaj, tj. 29 kwietnia br. dokonano modyfikacji systemu umożliwiającej dokonanie aktualizacji, przy czym oficjalnie ww. termin nie został wydłużony. W obecnym stanie rzeczy rekomendowane jest zatem dokonanie zgłoszeń jak najszybciej.

Dodatkowo – w związku ze zmianą interfejsu graficznego wiąże się także powstanie nowego wzoru dokumentu elektronicznego, dlatego też zgłoszenia zapisane w plikach wg „starego” wzoru nie będą możliwe do wczytania w systemie po zmianach.