Na skutek znacznego wzrostu liczby zachorowań na Covid-19 w Polsce, w dniu 13 marca 2020 r. w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego obejmującego okres od dnia 14 marca 2020 r. do czasu odwołania.

W związku z ww. rozporządzeniem wprowadzony został szereg ograniczeń w szczególności dotyczących prowadzenia określonych rodzajów działalności (jak kina, muzea, gastronomia) oraz prowadzenia handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego oraz artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Z powodu skali oraz dalszego postępu epidemii koronawirusa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 20 marca 2020 r. w drodze kolejnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia na obszarze RP ogłoszono stan epidemii obejmujący okres od dnia 20 marca 2020 r. do czasu odwołania. Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzono kolejne obostrzenia i zakazy.

W dniu 31 marca 2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wspomniane wyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. zostało częściowo uchylone. Jednocześnie ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie RM”). Rozporządzenie RM jest obecnie tą regulacją, która nakłada na przedsiębiorców szereg ograniczeń, zakazów oraz nakazów w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że zgodnie z ww. rozporządzeniem zakazana została działalność związana m.in. z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, działalność salonów tatuażu i piercingu, związana z prowadzeniem usług hotelarskich, czy też z poprawą kondycji fizycznej. Katalog kategorii działalności zakazanych na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. został tym samym rozszerzony o kilka nowych pozycji.

Wcześniej enumeratywny katalog działalności w zakresie handlu detalicznego, zakazanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w Rozporządzeniu RM zastąpiony został katalogiem otwartym obejmującym właścicieli lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem określonej grupy najemców. Najemcy nie objęci zakazem to ci, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych i środków czystości, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet, artykułów budowlanych, artykułów dla zwierząt domowych i paliw. Zakazy z Rozporządzenia RM obejmują również handel detaliczny lub prowadzenie działalności usługowej na wyspach handlowych.

Ponadto w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie RM zakazało w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych. W tym samym okresie wprowadzono również dodatkowe ograniczenia w zakresie przebywania osób w obiektach handlowych i usługowych w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia RM, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Poza zakazami dotyczącymi handlu detalicznego Rozporządzenie RM przewiduje również zakaz prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Jak widzimy wraz z postępem epidemii rośnie też liczba zakazów i obostrzeń. Wprowadzone regulacje niezależnie od swojej słuszności w świetle walki z epidemią już w chwili obecnej negatywnie wpływają na poszczególne branże gospodarki. Mając na uwadze przykłady z całego świata trudno wykluczyć, że zakazów w najbliższym czasie nie przybędzie.