Zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym – taki cel ma sektorowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – GAMEINN – dla którego, już kolejny raz ogłoszony został nabór wniosków. Wsparcie można pozyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe, które wpiszą się w zakres tematyczny konkursu. Główne obszary jakie wskazano to:

  • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • zastosowanie sztucznej inteligencji,
  • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Koszty kwalifikowane projektu muszą mieścić się w przedziale od 400 tys. złotych do 20 mln złotych. Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym projekt można zaplanować maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy samodzielnie lub działający w konsorcjum.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 5 maja do 6 lipca br.

Budżet konkursu wynosi 100 mln złotych.