W dniu 7 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach programu sektorowego INNOSTAL. Instrument wsparcia, który jest dedykowany dla polskiego przemysłu stalowego, ma na celu pobudzenie aktywności badawczej sektora i zwiększenie liczby wdrażanych innowacji.

INNOSTAL jest pierwszym programem wsparcia skierowanym do branży stalowej, która dotychczas była w głównej mierze pośrednim beneficjentem napływu środków z Brukseli poprzez realizację projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z kasy unijnej. W zeszłorocznym, pierwszym naborze wniosków do przedsiębiorstw z branży popłynęło ponad 130 mln PLN, największe dotacje otrzymały: Huta Bankowa Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S.A, Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. i RE Alloys Sp. z o.o., przy czym kilka z powyższych firm zdobyło trzy lub więcej dotacji. Warto też podkreślić niespotykanie wysoką skuteczność wniosków złożonych w ramach tego naboru. Spośród 21 aplikacji, które wpłynęły do instytucji, aż 20 znalazło się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia.

Mniejszy budżet, zmiana katalogu kosztów

Budżet w tegorocznym naborze wniosków jest niższy niż w poprzednim roku – do rozdania będzie 95 mln PLN. W dalszym ciągu o granty będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorstw i jednocześnie wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu pozostała na wymaganym poziomie pomiędzy 2 a 30 mln PLN. Ponadto projekty ubiegające się o wsparcie będą musiały się wpisać w zakres tematyczny programu sektorowego, który obejmuje 6 obszarów:

program sektorowy innostal

Nowością w porównaniu do pierwszego naboru będzie możliwość dofinansowania poza kosztami realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych również wydatków związanych z pracami przedwdrożeniowymi. Jako takie prace należy rozumieć działania przygotowawcze związane z implementacją wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Przykładowo takie czynności mogą polegać na opracowaniu dokumentacji wdrożeniowej, sfinansowaniu usług świadczonych przez rzecznika patentowego, certyfikacji, badań rynku czy testów produktów.

Na co zwrócić uwagę

Patrząc na skuteczność wniosków składanych w pierwszym etapie mogłoby się wydawać, że otrzymanie wsparcia nie będzie stanowić problemu. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek o dofinansowanie jest oceniany indywidualnie przez ekspertów i musi spełnić kryteria oceny, spośród których warto wymienić: konieczność udokumentowania posiadania zespołu badawczego oraz zasobów technicznych, które zapewnią prawidłową realizację prac B+R, nowość rezultatów planowanego do zrealizowania projektu oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek na te rezultaty. Termin złożenia wniosków mija 8 grudnia, a całość dokumentacji konkursowej znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.