Celem jest promowanie marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. W każdym branżowym programie promocji zawarto wykaz kodów PKD, w ramach których należy prowadzić działalność, aby ubiegać się o wsparcie. Programy zawierają również wykaz targów branżowych do wyboru Wnioskodawcy.

Wnioski można składać od 10 lutego do 13 marca 2017