Regionalny Program woj. podlaskiego wesprze projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczono na to 60 mln złotych.
Konkurs w ramach poddziałania 1.3 rozpocznie się 31 marca i zakończy 5 maja br. Przedsiębiorcy, którzy planują projekty związane z rozbudową zakładu, zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów mogą liczyć na wsparcie do 70% kosztów kwalifikowanych. Minimalne wydatki jakie należy zadeklarować to 100 tys. złotych, a maksymalne wydatki kwalifikowane mogą wynieść 20 mln złotych.


Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w Regionalnym Programie woj. kujawsko – pomorskiego. Budżet dla całego konkursu to ponad 110 mln złotych na infrastrukturę B+R.
W ramach poddziałania 1.2.1 zaplanowano konkurs na projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Środki zostaną rozdzielona pomiędzy małe i średnie firmy posiadające doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, małe i średnie firmy nieposiadające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R oraz partnerstwa co najmniej 3 przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Konkurs rozpocznie się 31 marca br i w zależności od podmiotu/partnerstwa zakończy się 12, 19 lub 26 maja br. Minimalna wartość projektu również uzależniona jest od pomiotu/partnerstwa i powinna wynieść:

  • 300 tys. PLN (MŚP posiadające doświadczenie w prowadzeniu prac B+R);
  •  100 tys. PLN (MŚP nieposiadające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R);
  •  1 mln PLN (partnerstwo co najmniej 3 przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych).