Wsparcie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących możliwe będzie w ramach nowego programu sektorowego WoodINN (Działanie 1.2 PO IR). Budżet konkursu wynosi 120 mln złotych natomiast koszty kwalifikowane projektu muszą mieścić się pomiędzy 1,5 mln złotych a 12 mln złotych. Zagadnienia badawcze konkursu zgrupowano w trzy główne obszary tematyczne i są to:

  • nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego,
  • innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych,
  • innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnych i meblarskim.

Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych. Największe szanse będą miały projekty innowacyjne proponujące rozwiązania o wysokim stopniu nowości, angażujące kadrę badawczą posiadającą adekwatne doświadczenie oraz wskazujące na zapotrzebowanie rynkowe dla rezultatu projektu.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 14 marca do 26 maja br.