Każda firma jest inna, ma inne potrzeby oraz inną gotowość na zmiany. Każda jednak chce być innowacyjna. Otoczenie jest dynamiczne i konkurencyjne, a linia wzrostowa dla przychodów firmy załamuje się po pewnym czasie. Nowe technologie wypierają istniejące produkty i usługi. To sprawia, że przedsiębiorstwom coraz ciężej jest utrzymać stan równowagi i osiągać długoterminowe cele. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić stały dopływ pomysłów zamienianych na innowacje. Nie muszą to być zawsze przełomowe innowacje technologiczne, bo wiążą się one z wysokim ryzykiem finansowym, a nie wszyscy są na to gotowi. Powstają zatem pytania:

 • Jak zabezpieczyć stały dostęp pomysłów?
 • Jak wykorzystać potencjał pracowników do zdobycia przewagi konkurencyjnej?
 • Jak zaangażować pracowników w prace nad innowacjami?

Bo to przecież ich postawa zdecyduje o sile wewnętrznego potencjału firmy. Zdecyduje o wewnętrznej przedsiębiorczości. O pracownikach należy myśleć w pierwszej kolejności. Są kluczem do powodzenia. Nikt tak dobrze nie zna firmy, jak ludzie pracujący w niej od wielu lat. Mając doświadczenie, znając procesy wewnętrzne i relacje z otoczeniem zewnętrznym, wiedzą, co działa, a co nie. Odpowiednio ukierunkowani, ze wsparciem zarządu, mogą najszybciej znaleźć właściwe rozwiązania.

Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie środowiska dla rozwoju wewnętrznego potencjału. Podwalin, które są niezbędne do zbudowania ekosystemu w firmie sprzyjającego tworzeniu innowacji.

 • Pierwszy element to strategia innowacji – może być ona elementem ogólnej strategii działania firmy, powinna z nią bezpośrednio korespondować koncentrując się na trendach, nowych obszarach rozwoju działalności firmy zarówno od strony technologicznej np. ekorozwiązania, a także od strony społecznej, jak np. przyjazne miejsce pracy.
 • Kolejny to model pozyskania innowacji, czyli środki do wykonania strategii innowacji. W zależności od stopnia rozwoju organizacji możliwe są różne formy, z których można korzystać i łączyć tworząc kompleksowe środowisko innowacji. Tutaj mówimy o różnych formułach wewnętrznych, jak zbieranie pomysłów od pracowników, wewnętrzny akcelerator oraz zewnętrznych jak zewnętrzny akcelerator, scouting zewnętrzny, współpraca z jednostkami naukowymi.
 • Aby odnieść sukces w programie innowacji konieczne jest wsparcie zarządu. Program powinien mieć akceptację najwyższego szczebla, takie podejście sprzyja budowaniu zaangażowania i sprawia, że jest ważny dla pracowników.
 • Równolegle należy zadbać o osoby operacyjne, które będą odpowiedzialne za wdrożenie programów. Będę pilnowały proces pozyskiwania i oceny pomysłów zbieranych w ramach różnych kanałów.

Wydobycie wewnętrznej przedsiębiorczości wymaga dużej konsekwencji w działaniu. Kluczem jest dobry program. O czym należy pamiętać przy uruchomieniu takiego programu? Co należy wziąć pod uwagę?

żródło: Blocks of sustainable innovation by Volvo
 • Uwzględnij innowację w celach pracowników, zespołów i promuj wewnętrznych innowatorów, doceń ich wysiłek – to zbuduje tak ważne zaangażowanie.
 • Zaangażuj do zespołu osoby z różnych działów firmy oraz osoby decyzyjne wspierające program. Czyli: osoba z zarządu, osoba odpowiedzialna za proces sprzedaży, komunikację. Osoby od procesów technologicznych, z działu B+R, pracownicy techniczni, produkcyjni czy z administracji. Oni znają firmę najlepiej i wiedzą jakich rozwiązań szukać.
 • Zadbaj o wsparcie Zarządu, działania muszą być zgodne ze strategią firmy oraz komunikacją.
 • Zapewnij nowoczesne narzędzia wspierające zbieranie pomysłów online, jak np. Hype Innovation.
 • Korzystaj z najlepszych praktyk, obserwuj trendy, korzystaj z ekspertów i chroń własność intelektualną. Nie skupiaj się tylko na tym, co robi twoja branża i bezpośrednia konkurencja. Trzeba wychodzić poza schematy, inspirować się innymi branżami.
 • Odpowiednio dobieraj sposoby pobudzania innowacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dopasuj je do poziomu dojrzałości firmy, doceniaj wysiłki pracowników, pokazuj innym jako przykład, w ten sposób zwiększysz zainteresowanie programem. Pracownicy zrozumieją, że ich inicjatywy będą zrealizowane i nie zostaną jedynie w fazie pomysłu.
 • Zapewnij przestrzeń do innowacji i współpracy.
 • Zabezpiecz budżet i zasoby odpowiedzialne za innowacje, oraz określ harmonogram czasowy.

Podsumowując, podejście do innowacji pracowniczej musi być długoterminowe, bo tylko wtedy nasze wysiłki przełożą się na realne korzyści, w tym umacnianie postaw przedsiębiorczości. Samo powołanie komórki ds. innowacyjności i np. stanowiska typu menedżer innowacji niewiele pomoże, jeżeli nie będzie za tym stał konkretny program zaangażowania pracowników oraz osoby pilnujące realizacji planu krok po kroku.


Artykuł jest podsumowaniem wystąpienia w trakcie śniadania dla innowatorów "Ekosystem dla otwartych innowacji" programu Connect & Scale UP