Pomimo zbliżającego się okresu wakacyjnego, konkursowe tempo nie zwalnia. Do 16 lipca  można składać wnioski na projekty badawczo – rozwojowe w ramach Programu „Projekty Aplikacyjne”. Konkurs przeznaczony jest dla wnioskodawców z obszaru nauki – jednostek naukowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą połączyć wspólnie siły, zawiązując konsorcjum, w celu prowadzenia badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Minimalna wymagana wartość kosztów kwalifikowanych projektu określona została na poziomie 2 mln PLN, natomiast maksymalna wynosi 10 mln PLN. Konsorcja mają do dyspozycji aż 200 mln PLN. Należy jednak pamiętać, że projekty realizowane na teranie województwa mazowieckiego wyłączone są z możliwości uzyskania wsparcia.

Najpopularniejsze konkursy czyli  „Szybka Ścieżka” z jednej strony powoli dobiegają końca (dla MŚP konkurs zakończył się 30 maja, do 29 czerwca potrwa nabór dla dużych firm), a z drugiej jeszcze w wakacje nabiorą nowego rozpędu. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli składać wnioski już od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. Natomiast nabór dla dużych przedsiębiorstw rozpocznie się wraz z początkiem roku szkolnego – 3 września i potrwa do 30 listopada. W każdym z nich do dyspozycji przedsiębiorców będzie aż 700 mln PLN. Podobnie jak w innych konkursach NCBR, wsparcie będzie dostępne tylko dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Równolegle, przedsiębiorcy posiadający certyfikat „Seal of Excellence” mogą ubiegać się o wsparcie w ramach dedykowanego konkursu w programie „Szybka Ścieżka”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy złożyli aplikację w programie Horyzont 2020 – konkurs SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R), ich wnioski zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Nabór w ramach programu trwa do 28 grudnia., a budżet wynosi 50 mln PLN.

To jednak nie wszystkie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców na realizację projektów badawczo – rozwojowych w okresie wakacyjnym. Mogą oni ubiegać się także o wsparcie w ramach dedykowanych programów sektorowych, które stanowią dobrą alternatywę dla bardzo popularnego programu „Szybka Ścieżka”. Ważne, aby pamiętać, że planowane do realizacji projekty badawcze muszą wpisywać się w zakres tematyczny określony w agendzie badawczej dla każdego programu.

Warto przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych konkursów dla programów sektorowych: