Znamy już wszystkie harmonogramy konkursów na 2018 rok w programach regionalnych oraz centralnych, w sumie jest ich ponad dwadzieścia. Pierwszą refleksją jest to, że konkursów będzie mniej niż w 2017 roku.

Programy centralne

Nie jest to widoczne w programach centralnych takich jak PO Inteligentny Rozwój (PO IR), PO Polska Wschodnia (PO PW), ale różnica występuje na poziomie szesnastu programów regionalnych. PO IR oraz PO PW zapowiadają się imponująco. Na projekty badawczo-rozwojowe, w których wnioskodawcą może być przedsiębiorca samodzielnie lub w konsorcjum z jednostką naukową przeznaczono ponad 4 mld złotych. Dla kilku konkursów takich jak np. projekty aplikacyjne nie wskazano jeszcze budżetu więc w efekcie środków będzie znacznie więcej.

W przypadku konkursów dla projektów wdrożeniowych (innowacyjne inwestycje) warto podkreślić sumaryczny budżet z PO IR i PO PW, który wynosi również ponad 4 mld złotych. Warto też wspomnieć o konkursach związanych z internacjonalizacją małych i średnich firm, dla których zaplanowano w sumie 250 mln złotych na działania doradcze oraz związane z uczestnictwem w imprezach wystawienniczo-targowych. Podsumowując działania dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom w 2018 roku, programy centralne oferują środki na poziomie ponad 8,25 mld złotych.

Programy regionalne

Wracając do programów regionalnych, widoczne jest to , że wyczerpały się środki na konkursy związane z OZE, kogeneracją czy też efektywnością energetyczną. W przypadku OZE, konkursów nie zaplanowano w RPO dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. W przypadku kogeneracji konkursu nie będzie w RPO lubelskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim natomiast na efektywność energetyczną nie złożymy projektów w RPO pomorskim i kujawsko-pomorskim.

W niektórych województwach zabraknie też konkursów na projekty inwestycyjno-wdrożeniowe, są to województwa takie jak lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie czy też opolskie. W przypadku konkursów typu Bony na innowacje/doradztwo środków nie zdobędziemy w podkarpackim, warmińsko-mazurskim i małopolskim.

Warto zaznaczyć, że rok 2018 będzie czasem, który zostanie poświęcony na weryfikację budżetów wszystkich programów operacyjnych, dlatego też brak konkursu w harmonogramie na ten rok nie oznacza, że nie będzie go już do końca obecnej perspektywy finansowej. W sposób ciągły następują zmiany w harmonogramach oraz przesunięcia środków z mniej do bardziej popularnych programów wsparcia.