Sierpień dla przedsiębiorców to powrót flagowego instrumentu wsparcia w ramach PO IR czyli Szybkiej ścieżki (Poddziałania 1.1.1). Możliwość uzyskania dotacji na prace B+R oraz prace przedwdrożeniowe powoduje, że instrument ten cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Niestety, zasady nowego naboru wniosków wykluczają finansowanie projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

W zależności od typu przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie, konkurs podzielony jest na trzy oddzielne nabory:

  1. Dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw - przy czym konsorcjum może się składać z maks. 5 przedsiębiorstw, a lider konsorcjum musi być dużym przedsiębiorstwem.
  2. Dla podmiotów z sektora MŚP.
  3. Dla podmiotów z sektora MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence - certyfikat ten przyznawany jest przez Komisję Europejską projektom B+R, które zostały pozytywnie ocenione w ramach programu SME Instrument (faza II) w ramach programu Horyzont 2020, lecz ze względu na niewystarczającą wysokość budżetu programu nie otrzymały dofinansowania.

„Szybka ścieżka” wspiera projekty badawcze, prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej. Projekt ubiegający się o dofinansowanie musi obejmować co najmniej eksperymentalne prace rozwojowe. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na realizację prac przygotowawczych do wdrożenia rezultatu projektu, takich jak np. certyfikacja, badanie rynku, usługi rzecznika patentowego etc. Maksymalna intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości podmiotu oraz od typu realizowanych prac badawczych:

CRIDO Dofinansowanie dla MSP w Szybkiej ścieżce

Nabór wniosków dla dużych firm potrwa do 30 listopada, a dla MŚP do 14 grudnia. Na najdłuższy nabór liczyć mogą przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Seal of Excellence – jego zakończenie planowane jest 28 grudnia. Analogicznie do poprzednich konkursów, nabory zostały podzielone na miesięczne rundy.

Niesłabnąca popularność

„Szybka ścieżka” jest najbardziej popularnym instrumentem w ramach trwającej perspektywy finansowej. Ogromne ilości złożonych wniosków praktycznie w każdej rundzie zmuszają NCBR do przedłużenia czasu trwania oceny projektów. Dobrą wiadomością jest rosnący wskaźnik sukcesu, który świadczy o coraz lepiej przygotowanych projektach.

Konkurs dla MŚP - Szybka Ścieżka

Szybka Scieżka - konkurs dla duzych firm

Jeśli chodzi o konkurs dla SoE, jest on realizowany dopiero od 2017 r. W pierwszym naborze złożono łącznie 13 wniosków na kwotę dofinansowania niemal 46 mln PLN. Do dofinansowania wybrano 11 projektów, a przyznane dofinansowanie wyniosło łącznie 33,4 mln PLN. Kolejne konkursy z pewnością pokażą równie wysokie zainteresowanie jak w przypadku konkursów horyzontalnych.

Co z Mazowszem?

W tym roku NCBR wykluczył z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projekty B+R realizowane na terenie woj. mazowieckiego. Jednak przedsiębiorcy z tego regionu otrzymali alternatywę w postaci konkursów z RPO, obejmujących m.in. wsparcie na typowe projekty B+R, projekty posiadające certyfikat Seal of Excellence oraz „bony na innowacje” (zlecenie wykonania prac jednostce naukowej, a następnie wdrożenie ich wyników do własnej działalności). Niestety, budżety regionalnych konkursów nie są aż tak wysokie, jak w przypadku naborów z NCBR i PARP, i nie zaspokoją potrzeb przedsiębiorców z Mazowsza jednak taka możliwość została stworzona i warto to wykorzystać.