Rządowy program pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” został przygotowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 i odpowiada przedstawionym 28 października przez Komisję Europejską Wytycznym „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Beneficjenci

Zgodnie z aktualnymi założeniami, z programu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

  • poniosły koszt zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 r. lub 6% w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.
  • co najmniej 50% generowanego przez nich przychodu pochodziło z jednego lub wielu wymienionych w programie podklas PKD lub sprzedaży produktów o określonych kodach PRODCOM. Wśród sektorów znaleźć można m.in. wydobycie, górnictwo, produkcję różnych metali i surowców, produkcję różnych włókien i materiałów, a także sprzedaż przekroju artykułów spożywczych.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w grupie beneficjentów będą mogły liczyć na pomoc do 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. wzrostu cen energii elektrycznej lub gazu ziemnego powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez przedsiębiorcę w 2021 r. Przyznana pomoc będzie musiała się mieścić w limicie do 4 mln EUR dla całej grupy kapitałowej.

Możliwość zwiększenia kwoty pomocy

W zapisach programu przewidziano możliwość zwiększenia pomocy do 80% kosztów kwalifikowanych wówczas, gdy przedsiębiorstwo wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o 40% w porównaniu do 2021 r. lub jego ujemną wartość w 2022 r. Ponadto, EBITDA za 2022 r. nie będzie mógł przekroczyć 70% wartości z 2021 r. W takim przypadku maksymalna kwota pomocy może wynieść do 50 mln EUR dla całej grupy kapitałowej.

Termin konsultacji i składania wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest jeszcze w tym roku, dlatego termin wskazany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na zgłaszanie uwag do programu to 25 listopada. Uwagi można zgłaszać na adres: michal.ciesielski@mrit.gov.pl

Przedstawiony program przewiduje, że przedsiębiorstwa będą miały tylko 7 dni na złożenie niezbędnej dokumentacji, kiedy już zostaną zakończone konsultacje i ogłoszony zostanie nabór, dlatego warto już teraz przygotować się do procesu aplikowania.