Do 31 grudnia br. do godziny 12-stej trwa trzecia runda konkursu tematycznego Szybka ścieżka „koronawirusy”. Jest to ostatnia runda, chociaż najdłuższa. Do zamknięcia naboru zostało 93 dni, czyli jest jeszcze czas, aby przygotować i złożyć projekt. Głównym celem jest dofinansowanie projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów. Do rozdysponowania jest 200 mln złotych zarówno dla firm MŚP, jak też dużych. Mogą one występować samodzielnie lub w konsorcjum z udziałem jednostek naukowych. Nie ma też ograniczeń, co do lokalizacji projektu, więc mogą być realizowane na terenie całej Polski - bez wyłączania województwa mazowieckiego. Pomimo wielu zmian i ułatwień, aby otrzymać dofinansowanie bardzo ważna jest innowacyjność proponowanego rozwiązania, co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Rezultaty projektów powinny nie tylko wesprzeć nas w obecnej walce z pandemią, ale też w kolejnych latach w przypadku pojawienia się innych chorób wirusowych.

Jakich obszarów tematycznych powinny dotyczyć projekty?

Instytucja przyjęła podejście wielotorowe, gdyż wskazano tematy zarówno z diagnostyki, leczenia, jak też z zakresu działań profilaktycznych. Są to:

  • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Tak jak w innych konkursach Szybkiej ścieżki, projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość projektu w przypadku firmy MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.