Od 1 marca do 30 czerwca br. duże przedsiębiorstwa również będą miały możliwość składania projektów do programu Szybka Ścieżka. W ich przypadku minimalna wartość projektu została wyznaczona na znacznie wyższym poziomie niż dla firm MSP i wynosi 12 mln złotych.

Dla pierwszego konkursu w tym roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczyło 400 milionów złotych. Maksymalne wsparcie, w zależności od rodzaju zaplanowanych badań może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych.

Największe szanse będą miały projekty innowacyjne, angażujące kadrę badawczą posiadającą adekwatne doświadczenie oraz wskazujące na zapotrzebowanie rynkowe dla rezultatu projektu.

W przypadku projektów dużych firm, proces oceny wniosków jest dłuższy i wynosi 90 dni od zakończenia danej rundy miesięcznej.