Zakończył się pierwszy z zaplanowanych w 2019 r. konkursów w ramach działania „Szybka Ścieżka”. W konkursie trwającym od 1 kwietnia do 1 lipca, który został podzielony na trzy rundy, wnioskodawcy złożyli łącznie 580 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 4,446 mld PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych wynoszącej 6,985 mld PLN.

Zainteresowanie wnioskodawców konkursem rosło wraz ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków. W pierwszej rundzie konkursu trwającej do 30 kwietnia zostało złożonych 80 wniosków o dofinansowanie, podczas gdy w ostatniej rundzie zakończonej 1 lipca do NCBR wpłynęło 367 aplikacji.

 

CRIDO Szybka ścieżka 2019 Podsumowanie

 

W najlepszej sytuacji znajdują się wnioskodawcy, którzy przygotowali i złożyli wnioski o dofinansowanie w pierwszej rundzie konkursu. Przede wszystkim do rozdysponowania pozostaje pełna pula środków. Dodatkowo konkurencja jest mniejsza niż w kolejnych rundach naboru. Mniejsza liczba aplikacji ma także wpływ na przebieg oceny wniosków. Termin publikacji wyników konkursu, w szczególności dla trzeciej rundy konkursu ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków może zostać wydłużony. Oznacza to, że projekty, których realizacja jest uzależniona od przyznania wsparcia mogą zostać opóźnione.

Wnioskodawcy, którzy złożyli aplikację w ostatniej rundzie konkursu muszą liczyć się również z ryzykiem, że środków na wsparcie zabraknie. Wnioskowana wysokość dotacji ponad 4-krotnie przekracza dostępny budżet konkursu, który wynosi 1,050 mld PLN. Wyjściem z tej sytuacji może być zwiększenie budżetu konkursu, gdyby pozostała do rozdysponowania pula środków nie pozwoliła na dofinansowanie wszystkich projektów spełniających kryteria wyboru. Gdy dochodziło do podobnych sytuacji w poprzednich konkursach, NCBR decydował się na taki krok.

Szybka Ścieżka i nie tylko

Kolejny konkurs „Szybkiej Ścieżki” o budżecie 1,1 mld PLN rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia. Z punktu widzenia przedsiębiorców warto wykorzystać okres wakacyjny w celu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w pierwszej rundzie nowego konkursu. W zaktualizowanym w czerwcu harmonogramie konkursów POIR na 2019 r. pojawiły się także dwa nowe konkursy w ramach „Szybkiej Ścieżki” o wyodrębnionych obszarach tematycznych o czym szerzej w artykule Łukasza Kościjańczuka. Poza „Szybką Ścieżką” na przedsiębiorców czekają środki w innych konkursach organizowanych przez NCBR. Do 18 sierpnia potrwa konkurs w programie sektorowym „INNOSTAL”, który ma na celu wsparcie przemysłu stalowego, a do 16 września w programie finansującym innowacje w przemyśle stoczniowym „INNOship”.