Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dość niespodziewanie ogłosiło dzisiaj, że poza planowanym od dawna jesiennym konkursem Szybkiej Ścieżki z budżetem 1,1 mld PLN uruchomiony zostanie długo wyczekiwany konkurs dla firm z województwa mazowieckiego. Pozytywnie zaskakuje wysokość budżetu (600 mln PLN), niestety rozczarowuje tryb uruchomienia konkursu. Ze względu na fakt finansowania konkursu ze środków krajowych NCBiR zdecydował o ekspresowym ogłoszeniu i przeprowadzeniu naboru – potrwa on od… 23 sierpnia do 23 września.

Konkurs będzie skierowany do przedsiębiorstw realizujących na terenie woj. mazowieckiego projekty samodzielnie lub w konsorcjach (przemysłowych bądź naukowo-przemysłowych). Minimalna wartość projektu realizowanego indywidualnie została ustalona na poziomie 5 mln PLN (tj. od 2,5 do 5 razy więcej niż w przypadku „Szybkiej Ścieżki” finansowanej z funduszy UE), zaś w przypadku projektów konsorcjalnych – 7 mln PLN (tj. 3,5 raza więcej). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu będzie mogła wynieść 100 mln PLN. W konkursie będą mogły uczestniczy zarówno podmioty z sektora MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wg standardowych intensywności pomocy publicznej:

  • od 50 do 80% w przypadku badań przemysłowych,
  • od 25 do 60% w przypadku prac rozwojowych,
  • oraz od 50 do 90% w przypadku prac przedwdrożeniowych.

Mimo zmienionej formuły realizacji konkursu zakres i forma dokumentacji konkursowej nie uległy istotnym zmianom. Na poziomie kryteriów merytorycznych zniknęła preferencja dla wdrożeń realizowanych na terenie RP - dodatkowym kryterium oceny merytorycznej jest natomiast kryterium zero-jedynkowe oceniające, czy zaplanowane w projekcie wydatki są kwalifikowane i adekwatne do zaplanowanych prac B+R.

Istotnym ograniczeniem może okazać się limitowany okres realizacji przedsięwzięcia, ustalony na 36 miesięcy.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronach internetowych NCBiR.

Dziwi fakt, że NCBiR nie wsłuchuje się w potrzeby rynku, zaskakując w sezonie wakacyjnym potencjalnych Wnioskodawców nagle ogłaszanym konkursem o tak krótkim terminie składania wniosków. Zdziwienie jest tym większe, że równolegle ogłaszany konkurs dla firm spoza Mazowsza potrwa aż do 16 grudnia.

Niemniej jednak, niezależnie od napiętego harmonogramu, będzie to pierwsza od dawna realna szansa powalczenia o środki dla projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez mazowieckie przedsiębiorstwa.