Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczych w ramach pierwszego w 2020 roku flagowego konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Szybkiej ścieżki. Propozycja tym ciekawsza, że to ostatni rok obecnej perspektywy finansowej, a same zasady instrumentu uległy ostatnio istotnym zmianom.

Na początek zmiana organizacyjna - w tym roku konkurs został podzielony na rundy przeznaczono kolejno:

  • dla przedsiębiorstw dużych:
    - runda I (od 7 lutego do 6 marca) - 300 mln PLN,
    - runda II (7 marca do 3 kwietnia) - 100 mln PLN.
  • dla przedsiębiorstw sektora MŚP:
    - runda III (od 4 do 30 kwietnia) - 500 mln PLN,
    - runda IV (1 maja- 1 czerwca) - 300 mln PLN.

W ramach kolejnych rund aplikować mogą także konsorcja przedsiębiorstw i konsorcja naukowo-przemysłowe (z jednostkami naukowymi).

To, co dobrze już znamy

Bez zmian pozostaje sam cel konkursu: dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa. W praktyce jest to więc finansowe wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu nowych lub znacznie ulepszonych produktów czy usług.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest zróżnicowana: zależy od statusu wnioskodawcy oraz typu prac projektowych wynosząc od 40% aż do 90% kosztów kwalifikowanych. Katalog wydatków, które mogą zostać dofinansowane jest szeroki i obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, usług zlecone (podwykonawstwo), amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej czy koszty zakupu materiałów i sprzętu badawczego.

…i to, co się zmieniło

Pierwszy konkurs Szybkiej ścieżki ogłoszony był niemal 5 lat temu i od tamtego czasu cyklicznie powtarzany każdego roku. Budowane doświadczenie pozwalało organizatorowi konkursu – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – nieznacznie modyfikować jego zasady i odświeżać zakres dokumentacji aplikacyjnej. Dopiero teraz, w ostatnim roku tej perspektywy finansowej, instytucja zarządzająca wprowadziła istotne zmiany reguł gry. Najważniejsze z nich, w tym te związane z kryteriami wyboru, omówiliśmy niedawno na blogu. Tym bardziej warto dobrze przygotować się do aplikowania o środki: Szybka ścieżka od początku cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, a na ostatniej prostej finansowania konkurencja może być wyjątkowo duża.