Spin-off to przedsiębiorstwo założone w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii. Założycielem spin-offu musi być co najmniej jedna osoba będąca pracownikiem jednostki naukowej bądź studentem albo absolwentem uczelni wyższej. Spin-offy są zazwyczaj niezależne osobowo i kapitałowo od jednostki naukowej, z której się wywodzą, ale często występuje między nimi współpraca na zasadach rynkowych. Szerzej o tym na co zwrócić uwagę przy tworzeniu spółek spin-off pisaliśmy w artykule Spin-offy. Jakim regulacjom podlega ich tworzenie?

Przykłady polskich spółek typu spin-off

Komercjalizacja badań naukowych poprzez tworzenie spółek spin-off jest rozwiązaniem, które ostatnio bardzo zyskuje na popularności w środowisku naukowym. Do grona krajowych spółek spin-off, które odniosły już sukces można zaliczyć m.in:

  • Warsaw Genomics – spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego oferująca testy genetyczne, dzięki którym możliwe jest znalezienie w genomie człowieka mutacji skorelowanych ze zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów. Odbiorcami usług Warsaw Genomics są osoby prywatne oraz instytucje i podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia. Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień np. nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii najlepszy polski start-up.
  • PolTREG - spółka powołana jako spin-off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej metody TREG. Metoda TREG to innowacyjna polska terapia z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych (Treg), pobranych z krwi pacjenta stosowana do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. PolTREG uzyskał też uznanie ekspertów Komisji Europejskiej, którzy przyznali spółce dofinansowanie w wysokości 2,5 mln EUR na kontynuację badań w programie Horyzont 2020. Szczegóły projektu opisujemy w case study PolTREG
  • UAVS Poland – spółka powstała w 2010 r. jako spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bezzałogowych statków powietrznych. Drony oferowane przez UAVS Poland znajdują zastosowanie w wielu obszarach. Są wykorzystywane m.in. w aplikacjach wojskowych, geodezji, ochronie środowiska oraz do inspekcji obiektów technicznych i monitorowania linii przesyłowych np. energii elektrycznej.
  • Advanced Graphene Products – nanotechnologiczny spin-off Politechniki Łódzkiej utworzony w 2012 r. Firma dostarcza klientom z całego świata grafen wielkopowierzchniowy, który jest wykorzystywany m.in. w energetyce, elektronice, przemyśle samochodowym oraz lotnictwie i w przemyśle kosmicznym.

Możliwości finansowania dla spin-offów

W obecnej perspektywie finansowej, przedsiębiorstwa, w tym spin-offy mają dużo możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój autorskich technologii i wdrożenia innowacji – od realizacji prac B+R, aż po inwestycję związaną z wprowadzeniem rozwiązania na rynek. Korzystanie z funduszy unijnych pozwala zwiększyć zakres podejmowanych prac B+R i działań inwestycyjnych oraz przyspieszyć ich realizację. W aktualnie trwających lub zaplanowanych konkursach przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów badawczych (konkursy Szybka Ścieżka oraz Horyzont 2020) lub wdrożenie opracowanych już innowacji (konkurs Kredyt na innowacje technologiczne), natomiast harmonogram konkursów na przyszły rok będzie znany najpóźniej do końca listopada br. Warto więc już teraz zacząć myśleć o możliwości ich pozyskania.