Jak informowaliśmy w lipcowym wpisie na naszym blogu, wraz z aktualizacją Harmonogramu naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój uwzględniono dwa nowe konkursy tematyczne w ramach jednego z najpopularniejszych instrumentów wsparcia na działalność B+R – Szybkiej Ścieżki. Konkursy te dedykowane będą branży tworzyw sztucznych oraz branży kosmicznej.

W tym wpisie chcemy przypomnieć, iż dzisiaj rozpoczynają się nabory wniosków w ramach tych konkursów. Ich zakończenie przewidziane jest na 15 listopada.

W ramach obu konkursów możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie wg standardowych intensywności pomocy publicznej:

  • od 50 do 80% w przypadku badań przemysłowych,
  • od 25 do 60% w przypadku prac rozwojowych,
  • oraz od 50 do 90% w przypadku prac przedwdrożeniowych.

W odróżnieniu do „ogólnej” Szybkiej Ścieżki, w konkursach tematycznych o dofinansowanie mogą ubiegać się również projekty realizowane na terenie woj. mazowieckiego.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR:

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dotację w ramach naborów tematycznych zachęcamy do kontaktu z nami.