Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców mają kolejną możliwość ubiegania się o wsparcie na wspólne projekty badawcze w ramach programu Regionalne agendy naukowo-badawcze. Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe, które wpiszą się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, czyli zagadnień wskazanych przez urzędy marszałkowskie i pokrywających się jednocześnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Konkurs rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 12 września br. ale okres ten został podzielony na trzy etapy:
- od 12 czerwca do 11 lipca;
- od 12 lipca do 10 sierpnia;
- od 11 sierpnia do 12 września;
zawsze do godziny 16-stej ostatniego dnia.

Budżet wynosi 340 mln złotych.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż pięć podmiotów, przy czym udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu musi wynieść minimum 30%. Należy podkreślić, że liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych musi wynieść 1 mln złotych a maksymalna 8 mln złotych. Dla przedsiębiorców wsparcie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych i do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych. W przypadku jednostek naukowych wsparcie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat.