Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz drugi zaprosiło przedsiębiorców do składania aplikacji w ramach programu sektorowego INNOSBZ, w ramach którego poszukiwane będą innowacyjne projekty B+R w obszarze systemów bezzałogowych.

Pierwszy konkurs, zorganizowany w połowie 2016 r. cieszył się stosunkowo niewielkim zainteresowaniem. W miesięcznym naborze do NCBiR spłynęło raptem 17 aplikacji, z których jednak ostatecznie aż 12 zostało pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do wsparcia. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące m.in. bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych (konsorcjum Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. oraz Novelty RPAS Sp. z o.o.) czy też autonomicznej, zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych (Marine Technology Sp. z o.o). NCBiR rozdysponował w konkursie ok. 44 mln PLN z 50 mln PLN alokowanych na ten konkurs.

Od 16 października przedsiębiorcy (występujący samodzielnie bądź w ramach konsorcjów przemysłowych) będą mogli ponownie skorzystać z programu sektorowego ukierunkowanego na systemy bezzałogowe. NCBiR ponownie przeznaczył na projekty w tym obszarze kwotę 50 mln PLN, która zostanie przeznaczona na realizację projektów B+R o wartości kosztów kwalifikowanych mieszczących się w zakresie 2-20 mln PLN, trwających nie dłużej niż 36 miesięcy, skutkujących wypracowaniem innowacji charakteryzującej się nowością co najmniej w skali rynku krajowego, wpisujących się w zakres tematyczny konkursy obejmujący dwie grupy tematyczne projektów (analogicznie jak w przypadku poprzedniego naboru):

innosbz

Szczegółowy wykaz zagadnień i tematów badawczych stanowi element dokumentacji konkursowej, udostępnionej na stronach NCBiR.

Zarówno warunki finansowania, katalog kosztów kwalifikowanych jak i sama procedura konkursowa oraz zakres niezbędnej do przygotowania dokumentacji nie odbiegają od wypracowanego dla Działania 1.2 PO IR standardu. Nowością w konkursie (podobnie jak w innych programach uruchamianych ostatnio przez NCBiR) jest rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty prac przedwrożeniowych (działań przedkomercjalizacyjnych  tj. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku itp.), limitowanych do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, które mogą być finansowane w jednym z dwóch alternatywnych schematów pomocowych:

  1. w ramach pomocy de minimis: 90% kosztów kwalifikowalnych;
  2. w ramach pomocy na usługi doradcze (tylko dla MŚP): 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie – składane wyłącznie w formie elektronicznej – będą przyjmowane do 18 grudnia do godziny 16:00.