Wraz z początkiem roku 2021 rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa programu Horyzont Europa, gdzie środki finansowe dystrybuowane są bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Program, tak jak i jego poprzednik Horyzont 2020 w dalszym ciągu stawia na przełomowe innowacje realizowane przez przedsiębiorców oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Niniejszy wpis rozpoczyna cykl artykułów, w którym skupimy się na przybliżeniu zasad finansowania w programie EIC, o niebagatelnym budżecie 10 miliardów euro. Pierwsze konkursy zostały już ogłoszone, dlatego warto zapoznać się z kluczowymi założeniami programu, aby nie przegapić swojej szansy na rozwój. Szczegółowe informacje o planowanych naborach takie jak terminy, budżety i zaplanowane konkursy tematyczne przedstawiane są w tzw. programach prac (ang. work programme) publikowanych każdego roku. Obecnie znane są już szczegóły na temat zaplanowanych konkursów na rok bieżący, natomiast o naborach planowanych na 2022 r. dowiemy się więcej pod koniec 2021 r.

3 instrumenty, 3 fazy projektu

Program EIC dzieli się na 3 instrumenty (Pathfinder, Transition, Accelerator), co umożliwia pozyskanie wsparcia na każdym etapie rozwoju projektu – od pomysłu do wdrożenia rynkowego. Aby wybrać odpowiedni instrument, warto posługiwać się poziomami gotowości technologicznej TRL (szersze omówienie tematu m.in. TUTAJ), które w sposób obiektywny wskazują stopień rozwoju danego rozwiązania.

EIC Pathfinderinstrument o łącznym budżecie 168 milionów euro na rok 2021. Skierowany do podmiotów, których rozwiązanie znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Pozwala pozyskać finansowanie na stworzenie Proof of Concept (PoC), tj. rozwój pomysłu od 1 do 4 poziomu TRL. Wsparcie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji na projekty o wartości ok. 4 milionów euro. Instrument skierowany jest przede wszystkim do konsorcjów naukowo-przemysłowych, z co najmniej trzech różnych krajów UE. Konkurs przewiduje możliwość udziału wszystkich typów przedsiębiorstw – zarówno dużych, Mid Caps jak i MŚP.

EIC Transition – instrument o łącznym budżecie 59,6 milionów euro na rok 2021. Skierowany do podmiotów, które ukończyły projekty realizowane w ramach fazy EIC Pathfinder oraz których rozwiązanie znajduje się w fazie Proof of Concept (PoC) i pozwala rozwinąć je do fazy przedkomercyjnej, tj. rozwój od 4 do 5/6 poziomu TRL. Wsparcie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji na projekty o wartości ok. 2,5 milionów euro. Instrument skierowany jest zarówno do pojedynczych przedsiębiorstw jak i konsorcjów składających się maksymalnie z 5 podmiotów.

EIC Accelerator – instrument o łącznym budżecie 592,5 milionów euro na rok 2021. Skierowany do podmiotów, których rozwiązanie znajduje się w fazie przedkomercyjnej i umożliwia pozyskanie wsparcia na pełne wdrożenie rynkowe, tj. rozwój od 5/6 do 9 poziomu TRL. Wsparcie przyznawane jest w formie mieszanej w zależności od poziomu gotowości rozwiązania, w tym:

  • na rozwój do 8 poziomu TRL w formie bezzwrotnej dotacji od 0,5 do maksymalnie 2,5 milionów euro (intensywność wsparcia 70%);
  • na pełną komercjalizację i osiągnięcie 9 poziomu TRL w formie inwestycji kapitałowej - wsparcie do 15 milionów euro.

Co istotne, o finansowanie można ubiegać się w 3 wariantach: wariant mieszany (dotacja oraz inwestycja kapitałowa – łącznie do 17,5 mln euro, skierowany wyłącznie dla MŚP) wariant dotacyjny (tylko dotacja do 2,5 mln euro, skierowany wyłącznie do MŚP) bądź wariant inwestycyjny (tylko inwestycja kapitałowa do 15 mln euro, skierowany do MŚP oraz Mid-Caps).

Kto może skorzystać z finansowania?

Program EIC przeznaczony jest w szczególności na wspieranie innowacji o przełomowym charakterze społeczno-gospodarczym, które charakteryzuje wysoki potencjał do skalowalności. Dotyczy przedsięwzięć, które są zbyt ryzykowane dla inwestorów prywatnych (ze względu na ich niepewność) stąd wymagających do rozwoju i komercjalizacji zasilenia dodatkowymi środkami z budżetu UE.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów MŚP (które w programie EIC zostały rozszerzone o tzw. Mid Capy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 osób), naukowców oraz ich konsorcjów – w zależności od wybranego instrumentu pomocowego. Dostępne środki podzielone są na przedsięwzięcia tematyczne skupiające się na obszarach priorytetowych wyznaczonych przez Komisję Europejską (m.in. cyfryzacji, zielonej transformacji, zdrowia), jak i ogólnych przeznaczonych dla wszystkich typów projektów.

Instrument EIC
Pathfinder
EIC Transition EIC
Accelerator
Dla kogo? Konsorcja podmiotów z co najmniej 3 różnych krajów UE (wyjątkiem są niektóre programy tematyczne, w których można wziąć udział samodzielnie bądź w mniejszym konsorcjum) Podmioty indywidualne lub konsorcja (do maksymalnie 5 podmiotów) MŚP lub Mid-Caps samodzielnie
Na co? Przedsięwzięcia od 1 do 4 poziomu TRL Przedsięwzięcia od 4 do 5/6 poziomu TRL Przedsięwzięcia od 5/6 do 9 poziomu TRL
Intensywność wsparcia 100% kosztów kwalifikowanych 100% kosztów kwalifikowanych

70% kosztów kwalifikowanych dla części dotacji

100% kosztów kwalifikowanych dla części equity

Finansowanie Dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia o wartości do 4 milionów euro. Dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia o wartości do 2,5 milionów euro. Dofinansowanie mieszane w formie dotacji lub equity na przedsięwzięcia do 17,5 mln euro, w tym do 2,5 mln euro w formie dotacji na rozwój rozwiązania (do 8 poziomu TRL) oraz do 15 mln euro w formie inwestycji kapitałowej na komercjalizację.

Dlaczego warto?

Finansowanie z programu EIC to przede wszystkim szansa na rozwój proponowanej innowacji, ale także szereg korzyści o charakterze miękkim związanych bezpośrednio z dołączeniem do prestiżowego grona największych innowatorów w UE.

W kolejnych wpisach skoncentrujemy się na EIC Pathfinder oraz EIC Accelerator. Przedstawimy tematykę konkursów, proces oceny oraz kryteria oceny.

>> Artykuł dostępny także w wersji anglojęzycznej.