Ruszył nabór w ramach Programu Go to brand, którego celem jest promowanie marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Wnioski można składać do 11 marca 2020 r. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a do dyspozycji przedsiębiorców jest aż 300 mln PLN.

Zasady konkursu Go to brand

Otrzymane dofinansowanie w ramach Programu może zostać przeznaczone na:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych,
  • zakup usługi doradczej dotyczącej promocji marki za granicą.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Co bardzo istotne, lokalizacja projektu znajdować się musi w województwie innym niż mazowieckie. Zgodnie z regulaminem konkursu adres siedziby Wnioskodawcy decyduje o zakwalifikowaniu projektu do konkretnej lokalizacji.

Całkowity koszt projektu może wynieść do 1 mln PLN, a maksymalne do uzyskania dofinansowanie określono na poziomie 425 670 PLN. Wysokość dofinansowania wynosić może do 85% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z wymogami konkursowymi realizowane projekty powinny zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Dodatkowo PARP rekomenduje, aby realizację projektu rozpocząć najwcześniej w listopadzie 2020 r.

Wśród głównych kosztów podlegających dofinansowaniu wyróżnić należy:

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego,
  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy,
  • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów,
  • koszty reklamy w mediach targowych,
  • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.

Dla każdej branży określono Program promocji, w którym zawarto wykaz kodów PKD, w ramach których należy prowadzić działalność, aby ubiegać się o wsparcie. Programy zawierają również wykaz targów branżowych oraz rynków perspektywicznych do wyboru przez Wnioskodawcę.