Dziś Europejska Rada ds. Innowacji (EIC: European Innovation Council) opublikowała długo wyczekiwany Program Pracy na 2022 r., otwierając tym samym drzwi do finansowania przełomowych w skali Europy projektów w ramach trzech głównych programów: EIC Pathfinder, EIC Transition oraz EIC Accelerator. Łączny budżet przewidziany na ten rok to ponad 1,7 mld EUR.

Co nowego w EIC 2022?

W oparciu o doświadczenia z zeszłego roku, wprowadzono kilka nowych elementów – w tym silniejsze wsparcie i zachętę dla innowatorek, możliwość inwestycji kapitałowych powyżej 15 mln EUR oraz uproszczoną procedurę przyznawania certyfikatu Seal of Excellence – znaku jakości przyznawanego przez KE.

Tak jak w poprzedniej edycji, wszystkie projekty realizowane w ramach EIC mają dostęp do szerokiego spektrum wsparcia w tym pomocy trenerów w ramach Business Acceleration Services.

Poniżej przedstawiamy główne założenia programu.

 Główne założenia programu EIC 2022

Największą popularnością wśród spółek typu start-up cieszy się program EIC Accelerator. Program umożliwia finansowanie przełomowych innowacji znajdujących się minimum w fazie prototypu. O wsparcie w ramach EIC Accelerator mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające do 500 osób (finansowanie wyłącznie w formie equity).

EIC Accelerator - nabór wniosków

W 2022 r. wnioski w konkursie EIC Accelerator będzie można składać w ramach dwóch typów naborów:

  1. Ogólny: Otwarty

Nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na propozycje z każdej dziedziny technologii lub aplikacji.

  1. Tematyczny: Wyzwania

(1) Technologie dla otwartej autonomii strategicznej

Dedykowane dla nowych technologii, pionierskich rozwiązań z zakresu:

- Komponenty, technologie i systemy w przemyśle farmaceutycznym

- Strategiczne technologie w obszarze zdrowia

- Zrównoważone i innowacyjne podejścia, w tym podejścia cyrkulacyjne do surowców krytycznych (CRM)

- Nowe zastosowania technologii kwantowych

- Aplikacje do obliczeń brzegowych

- Innowacyjne zastosowania wykorzystujące dane i sygnały pochodzące z infrastruktury kosmicznej UE

- Rozwój technologii kosmicznych

- Krytyczne technologie w obszarze bezpieczeństwa

- Technologie na rzecz innowacyjnych infrastruktur i usług finansowych oraz płatniczych

(2) Technologie „Fit for 55”

Dedykowane projektom mającym na celu dostosowanie klimatu, energii, użytkowania gruntów i transportu w UE do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., w tym projektom wpisującym się w:

- Wyższy poziom konwersji i wykorzystania czystej energii

- Dekarbonizacja przemysłu

- Efektywność energetyczna

- Rozwiązania w zakresie mobilności o zerowej emisji

- Neutralność klimatyczna w zagospodarowaniu przestrzennym

- Systemy zarządzania/monitorowania wody, gazu i powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

- Zielone technologie cyfrowe

 

Więcej szczegółów na stronie programu: EIC Work Programme 2022.

 

Autorzy: 

Marta Kolimaga, starszy menedżer w CRIDO

Natalia Babińska, starszy konsultant w CRIDO

 


Skonsultuj z nami swój pomysł na projekt i sprawdź, jak możemy pomóc w pozyskaniu wsparcia w ramach programu EIC