Program Polska Wschodnia (PO PW) to dodatkowe możliwości (oprócz programów regionalnych i centralnych) dla przedsiębiorców z pięciu województw – warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Harmonogram konkursów na 2018 rok zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż kontynuowane będą konkursy, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a ich budżety wyglądają imponująco.

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Co prawda zmniejszono budżet ze 135 mln do 100 mln złotych, ale nadal jest to atrakcyjna kwota. Program związany jest z wdrożeniem własnych lub zakupionych wyników prac B+R do działalności gospodarczej. Firma może dostać do 7 mln złotych dotacji. Nabór będzie trwał od maja do lipca 2018 roku.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Znacznie większe środki przeznaczono na konkurs Wzór na konkurencję - 5 mln na etap pierwszy i 500 mln na etap drugi. W 2017 roku na etap drugi było 400 mln złotych, czyli zwiększono środki aż o 100 mln złotych. Widać, że firmy z Polski Wschodniej są zainteresowane wzornictwem i na nim właśnie opierają swój rozwój. Specyfika niektórych branż nie daje zbyt dużych możliwości aby realizować prace badawcze z prawdziwego zdarzenia, dlatego konkurs jest dobrze dopasowany do potrzeb przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Wnioski składane są w ramach dwóch etapów, w pierwszym można otrzymać do 100 tys. złotych na opracowanie strategii wzorniczej a w drugim do 3 mln złotych na działania związane z jej wdrożeniem do działalności gospodarczej. Nabór wniosków będzie trwał praktycznie przez cały rok.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Warto też wspomnieć o działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP, w ramach którego można pozyskać do 550 tys. złotych dotacji na działania doradcze związane z przygotowaniem firmy do skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Na ten konkurs przeznaczono 100 mln złotych.

Cały harmonogram