Kolejnym programem operacyjnym, dla którego został ogłoszony harmonogram naborów wniosków na 2020 r. jest Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW). Mali i średni przedsiębiorcy planujący realizację projektów na terenie objętym programem mogą być z pewnością zadowoleni z opublikowanego planu na nadchodzące miesiące, gdyż do wydania będzie ponad 1,3 mld PLN. Co więcej, wszystkie powyższe środki przeznaczone będą na realizację konkursów w ramach osi priorytetowej I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, czyli de facto zostaną rozdysponowane wśród firm reprezentujących sektor MŚP.

Harmonogram zakłada ogłoszenie w przyszłym roku 4 nowych konkursów, wspierających przedsiębiorczość w województwach objętych programem, tj. w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Jednocześnie kontynuowane będą 3 nabory wniosków, ogłoszone w 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że część planowanych do ogłoszenia konkursów zakończy się nie w 2020 r., ale już w 2021 r., tj. już w trakcie trwania kolejnej, negocjowanej obecnie na poziomie europejskim, perspektywy finansowej 2021-27.

Wśród planowanych naborów będą zarówno instrumenty wspierające inwestycje, jak też rozwój firm poprzez internacjonalizację czy tworzenie strategii wzorniczych.

Inwestycje MŚP

Od 25 sierpnia do 24 września odbędzie się konkurs w zakresie wdrażania innowacji przez MŚP, w ramach którego do rozdysponowania będzie 150 mln PLN. Wnioskodawcy będą mogli składać aplikacje na dofinansowanie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych w skali kraju produktów, opracowanych na podstawie własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli współfinansować w ramach konkursu poszczególne etapy planowanego procesu inwestycyjnego.

Z kolei do 15 stycznia 2020 r. trwa konkurs w ramach działania „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, który zakłada dofinansowanie konsorcjów, związanych z minimum 3 małych i średnich firm, na stworzenie sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu. Budżet konkursu to aż 420 mln PLN.

Start-upy

Duże pieniądze czekają w 2020 r. na kilkaset start-upów, które zakończyły lub zakończą w najbliższych miesiącach program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, realizowanego ze środków POPW. Pierwszy z dwóch konkursów finansujących dalszy rozwój start-upów, z budżetem 300 mln PLN, trwa od połowy 2019 r. i zakończy się 30 września 2020 r. Z kolei już następnego dnia ruszy kolejny nabór w tym zakresie, który potrwa do 31 grudnia 2021 r. (z budżetem 185 mln PLN). Pieniądze będzie można otrzymać na wsparcie początkowej działalności firmy, w tym zakup środków trwałych i WNIP, udział w targach czy też współfinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Internacjonalizacja

50 mln PLN planowane jest do wydania na działania związane z opracowaniem i wdrożeniem strategii wejścia na zagraniczne rynki przez MŚP. Konkurs podzielony zostanie na dwie rundy, z których pierwsza odbędzie się w dniach 7 kwietnia – 4 maja, a druga w terminie 4 sierpnia – 7 września. Dotacje wesprą zarówno przygotowanie modeli biznesowych mających na celu wprowadzenie produktów lub usług przedsiębiorstw na nowe, zagraniczne rynki, jak też realizację tych strategii, poprzez np. udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Strategie wzornicze

Ostatnim z planowanych do wsparcia w 2020 r. obszarów jest wzornictwo. 5 mln PLN zostanie przeznaczone na przeprowadzenie audytów wzorniczych i opracowanie strategii w tym obszarze. Konkurs odbędzie się w terminie grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. Z kolei środki na wdrożenie strategii wzorniczych, opracowanych w ramach poprzednich naborów, możliwe są do zdobycia w trwającym od kwietnia 2019 r. konkursie pt. „Wzór na konkurencję – II etap”. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 31 lipca 2020 r., a wsparcie obejmuje zarówno usługi doradcze, jak też zakup maszyn i urządzeń oraz WNIP. Dostępny budżet to 200 mln PLN.

Pełny harmonogram POPW dostępny jest na stronie internetowej Portal Funduszy Europejskich