Koniec listopada to czas, w którym Wnioskodawcy oczekują na publikację harmonogramów konkursów na kolejny rok. Dzisiaj poznaliśmy plan naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 r.. Analiza tego dokumentu pokazuje, że Wnioskodawcy mogą zacząć intensywniej planować swoje działania rozwojowe na przyszły rok, bowiem liczba konkursów (27) oraz łączna kwota przeznaczona na finansowanie projektów (min. 6,1 mld PLN) stworzy olbrzymie możliwości skorzystania ze środków PO IR, zarówno w obszarze projektów badawczo-rozwojowych jak i inwestycyjnych.

Wśród zaplanowanych na 2019 r. konkursów znalazły się również te najpopularniejsze, czyli:

  • Szybka Ścieżka (1.1.1 PO IR): Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało o przeorganizowaniu formuły konkursu, łącząc ogłaszane do tej pory odrębnie konkursy dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. W 2019 r. można liczyć na 2 konkursy (1 kwietnia – 1 lipca oraz 16 września – 16 grudnia | budżet każdego z konkursów 1,1 mld PLN). W ramach pierwszego naboru wniosków zdecydowano wyodrębnić 50 mln PLN na projekty wpisujące się w założenia rządowego programu Dostępność+. Dodatkowe 50 mln wygospodarowano na projekty MŚP dysponujące certyfikatem Seal of Excellence. Łącznie w budżecie Szybkiej Ścieżki w 2019 r. dostępnych będzie zatem 2,25 mld PLN.
  • Programy sektorowe NCBiR (1.2 PO IR): po ostatniej decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można było spodziewać się „wygaszenia” tego strumienia środków. W 2019 r. możemy liczyć na uruchomienie jedynie trzech naborów: GameInn (15 marca – 14 czerwca | 100 mln PLN), InnoStal (15 maja – 18 sierpnia | 190 mln PLN) i InnoShip (17 czerwca – 16 września | 200 mln PLN)
  • Centra badawczo-rozwojowe (2.1 PO IR): na wsparcie inwestycyjne mogą liczyć również firmy planujące inwestycje w rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. W konkursie zaplanowanym w terminie od 11 marca do 30 kwietnia dostępnych będzie min. 400 mln PLN.
  • Badania na rynek (3.2.1 PO IR): zaplanowano dwa konkursy w ramach Badań na rynek – pierwszy z nich, z łącznym budżetem wynoszącym aż 1,5 mld PLN, zostanie przeprowadzony w okresie od 25 marca do 8 maja (850 mln w ramach konkursu ogólnego, 550 mln PLN dedykowane inwestycjom na obszarze miast średnich oraz 100 mln przeznaczone na projekty na rzecz dostępności). Na jesieni (1-31 października) zaplanowana jest druga runda konkursowa, której budżet zostanie określony w terminie późniejszym. Co warte podkreślenia, do 26 kwietnia trwać będzie ogłoszony jeszcze w tym roku popularny konkurs Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR / 350 mln PLN budżetu).

Wśród pozostałych, atrakcyjnych z punktu widzenia Wnioskodawców konkursów, w 2019 r. można liczyć na uruchomienie m.in. Bonów na innowacje (2.3.2 PO IR), programu wsparcia ochrony własności przemysłowej (2.3.4 PO IR), konkursu Desing dla przedsiębiorców (2.3.5 PO IR), programu wsparcia MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand” (3.3.3 PO IR) czy Projektów aplikacyjnych (4.1.4 PO IR).

Pełny harmonogram konkursów dostępny jest na stronach POIR.