Przed nami dwa najciekawsze nabory na inwestycje dla firm z Programu Polska Wschodnia. Są to działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz działanie 1.4.1 Wzór na konkurencję. W ramach obydwu konkursów do dyspozycji jest aż 445 mln złotych, a wykorzystać je mogą firmy spełniające kryteria małych lub średnich przedsiębiorstw i realizujące projekty na terenie pięciu województw Polski Wschodniej czyli: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

W ramach konkursu wnioski można składać na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów/wyrobów lub usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R. Warto podkreślić, że najwięcej punktów można otrzymać, jeżeli projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych, które Wnioskodawca prowadził samodzielnie bądź na jego zlecenie zostały zrealizowane przez jednostkę naukową i są one kluczowe dla projektu. Wynik prac B+R muszą też mieć uregulowane prawa własności intelektualnej.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości firmy oraz od lokalizacji projektu. W przypadku województwa świętokrzyskiego poziomy wsparcia są niższe i wynoszą:

  • do 55% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • do 45% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa,
  • do 85% na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji

Dla pozostałych czterech województw maksymalna intensywność dofinansowania może wynieść:

  • do 70% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • do 60% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa,
  • do 85% na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Jednocześnie, przedsiębiorca nie dostanie więcej niż 7 mln złotych. Budżet działania wynosi 195 mln PLN a wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca br.


Wzór na konkurencję – II Etap

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, czyli przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Przygotowanie strategii w ramach I etapu konkursu, a następnie jej wdrożenie w ramach części inwestycyjnej musi przynieść firmie konkretne korzyści. W porównaniu do wcześniejszych konkursów, w kryteriach wzmocniono wymogi wobec kwestii zapewnia finansowania projektu. Wnioskodawca musi bardzo dobrze udokumentować posiadanie środków na zrealizowanie projektu czyli np. musi posiadać promesę lub w przypadku pożyczki – dokumenty finansowe pożyczkodawcy, lub nawet wyciąg z konta bankowego.
Tak jak w przypadku wyżej wskazanego konkursu, wsparcie może wynieść aż do 70% kosztów kwalifikowanych, jednocześnie nie będzie wyższe niż 3 mln złotych.
Termin naboru wyznaczono od 1 czerwca aż 31 maja 2018 roku, gdyż wnioski są oceniane w ramach etapów czyli okresów miesięcznych.

Budżet wynosi 250 mln PLN