W lutym na naszym blogu pojawił się artykuł o inauguracji tegorocznej edycji programu EIC, obejmującego programy: Accelerator, Pathfinder, Transition. 23 marca zakończył się nabór pierwszej rundy wniosków właściwych w 2022 r. do EIC Accelerator. Poniżej krótkie podsumowanie.

Statystyki

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Europejską Radę ds. Innowacji, w pierwszej rundzie naboru złożono 1093 wnioski o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 6,4 mld EUR, w tym 4,1 mld EUR (64%) w formie wsparcia kapitałowego. Aż 724 wnioskodawców (66%) aplikowało o finansowanie mieszane (blended finance – dotacja i wsparcie kapitałowe). W tym miejscu należy przypomnieć, iż budżet EIC Accelerator na cały 2022 rok wynosi 1,16 mld EUR. Zakończony nabór można uznać za rekordowy pod względem liczby złożonych wniosków. Dla porównania, we wszystkich naborach EIC Accelerator w 2021 złożono łącznie 1800 wniosków właściwych. W pierwszym naborze w 2021 złożono 801 aplikacji na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4,85 mld EUR (3,2 mld EUR w formie wsparcia kapitałowego). Oznacza to, że rośnie zainteresowanie instrumentem EIC Accelerator.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie ekspertów. Wnioskodawcy, których projekty spełnią kryteria oceny, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu – spotkania z ekspertami (tzw. pitch-deck). Spotkania te zaplanowane są na maj. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w czerwcu.

Komisja Europejska kładzie duży nacisk na równość płci w zgłaszanych projektach. Wymiar płci traktowany jest jako integralna część badań i innowacji i jest jednym z elementów oceny aplikacji. W ramach naboru 14% przedsiębiorstw ubiegających się o wparcie to podmioty zarządzane przez kobiety.

Schemat „Szybkiej Ścieżki”

Zakończony 23 marca nabór wniosków był pierwszym naborem EIC Accelerator, w którym obowiązywał schemat tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up, wspierane przez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), zyskały możliwość przejścia bezpośrednio do właściwego etapu konkursu EIC (bez konieczności składania wniosku wstępnego). Schemat ten pozwala znacząco skrócić proces aplikowania o wsparcie w ramach EIC Accelerator i zmniejszyć obowiązki administracyjne po stronie wnioskodawców. Podstawą stosowania schematu jest założenie, że podmioty objęte patronatem EIT są już wstępnie zweryfikowane i mają udokumentowane osiągnięcia, dlatego nie ma potrzeby, aby ponownie podlegały weryfikacji wstępnej. Schemat ten dostępny jest również w programach EIC Pathfinder i EIC Transition.

Kiedy kolejny nabór?

Kolejna runda naboru wniosków właściwych trwa do 15 czerwca. Wszyscy zainteresowani aplikowaniem o środki europejskie powinni jednak pamiętać, że jest to konkurs dwuetapowy – najpierw należy złożyć wniosek wstępny (nabór w trybie ciągłym), a dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny możliwe jest złożenie wniosku właściwego. Ocena krótkiego wniosku trwa do 4 tygodni. Oznacza to, że czasu na przygotowanie dobrej jakości aplikacji jest coraz mniej. Dlatego, jeśli planujesz aplikowanie o dofinansowanie w programie EIC Accelerator, nie zwlekaj i zacznij przygotowania jeszcze dziś.