16 września rusza ostatni w 2019 roku nabór wniosków na projekty badawczo-rozwojowe – w ramach instrumentu 1.1.1 PO IR, tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Na dotacje dla przedsiębiorców realizujących innowacyjne projekty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 1,1 mld PLN. Wnioski można składać od dzisiaj do 16 grudnia.

Dla kogo konkurs?

W zeszłym roku NCBiR organizował odrębne konkursy dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Teraz wszyscy mogą startować w ramach tego samego naboru: wnioski mogą składać wszyscy przedsiębiorcy, samodzielnie oraz w konsorcjach z innymi firmami lub uczelnią. Konkurs ma jedno ważne ograniczenie: dotację można uzyskać tylko na projekty realizowane na terenie 15 województw Polski poza województwem mazowieckim. Konkurs dla projektów realizowanych na Mazowszu trwa do 23 września – informacje o nim można przeczytać tutaj.

Jakie projekty?

Szybka Ścieżka przeznaczona jest dla projektów badawczych ze wszystkich branż i obszarów wiedzy. Warunkiem jest wysoka innowacyjność projektu – minimalne wymagania to innowacyjność na poziomie krajowym.

Budżet projektu musi być większy niż 1 mln PLN dla przedsiębiorców z sektora MŚP i 2 mln PLN dla projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców i konsorcja.

Dodatkowo należy pamiętać, że czas na realizację projektów jest ograniczony – projekty muszą zakończyć się przed 31 grudnia 2023 roku. Ograniczenie wynika z ram czasowych dla całego Programu Operacyjnego Inteligent Rozwój, którego częścią jest instrument Szybka Ścieżka. Realnie więc projekty nie mogą trwać dłużej niż 3 lata.

Ile można dostać?

Poziom dofinansowania jest standardowy i zgodny z zasadami pomocy publicznej na badania i rozwój. Przedsiębiorcy mogą otrzymać:

  • od 50 do 80% w przypadku badań przemysłowych,
  • od 25 do 60% w przypadku prac rozwojowych,
  • oraz od 50 do 90% w przypadku prac przedwdrożeniowych.

Zasady konkursu

Kryteria oceny, zasady przygotowania wniosku oraz procedura oceny właściwie się nie zmieniły. Pewnym ułatwieniem mogą być zmiany w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków z Funduszy EU, dzięki którym nie trzeba stosować zawsze procedury zamówień dla kadry B+R wskazanej we wniosku.

Harmonogram konkursu

Konkurs podzielony jest na jest na 3 rundy, które trwają odpowiednio:

  1. od 16 września do 31 października 2019r.;
  2. od 1 listopada do 30 listopada 2019r.;
  3. od 1 grudnia do 16 grudnia do godziny 16:00.

16 grudnia to zatem ostatni termin w NCBiR na złożenie wniosku o dotację w ramach ogólnej Szybkiej ścieżki w 2019 roku.

Ocena zgodnie z ogłoszeniem konkursu ma potrwać około 3 miesięcy, ale z doświadczenia wiemy, że trwa ona zazwyczaj o miesiąc lub dwa miesiące dłużej. Tym, którym zależy na szybkiej ocenie powinni złożyć wnioski w pierwszych dwóch rundach: do końca października lub listopada. Zawsze najwięcej wniosków składanych jest w ostatnim terminie.

Inne opcje

W tym roku NCBiR organizuje też konkursy przeznaczone tylko dla wybranych branż:

Polskie firmy mogą też ubiegać się o dotacje z programu Horyzont 2020.