Obecna perspektywa finansowa dobiega końca. Tworzą się już ramy budżetu UE na kolejne lata,  jednak wciąż polscy przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o wsparcie ze środków UE, zarówno do wykorzystania na prace badawczo-rozwojowe, jak i na inwestycje.

Projekty B+R

Sztandarowe działanie obecnej perspektywy, umożliwiające pozyskanie środków na projekty badawczo-rozwojowe – konkurs Szybka Ścieżka - w swojej ostatniej odsłonie oferuje wnioskodawcom kilka możliwości pozyskania wsparcia. Duzi przedsiębiorcy (i ich konsorcja, także z udziałem MŚP i jednostek naukowych) mogą składać wnioski w ramach I rundy konkursu do 21 sierpnia (alokacja 100 mln zł). Nieco więcej czasu będą miały firmy z sektora MŚP i ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych, którym dedykowana jest II runda naboru – prowadzona do 14 września, z alokacją wynoszącą 200 mln zł. Z kolei dla przedsiębiorców z sektora MŚP, posiadających certyfikat „Seal of Excellence” przeznaczony jest osobny konkurs, którego nabór w dwóch ostatnich rundach przewidziany jest do 31 sierpnia – VI runda oraz 30 września – VII runda. Całkowity budżet trwającego od lutego br. konkursu wynosi 50 mln zł. Wszystkie wymienione konkursy są przeznaczone jedynie dla firm z regionów słabiej rozwiniętych, a więc spoza województwa mazowieckiego.

Ponadto przedsiębiorcy (również ci z Mazowsza) mogą starać się o wsparcie w ramach tematycznych Szybkich Ścieżek”: Szybka Ścieżka „Koronawirusy” z budżetem wynoszącym 200 mln zł (w tym 75 mln dla województwa mazowieckiego), trwająca do 31 grudnia (III runda) dedykowana jest projektom związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, natomiast Szybka Ścieżka – AGROTECH, która została ogłoszona 10 sierpnia, obejmie projekty badawcze związane z tematyką agro. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN, nabór wniosków rozpocznie się 10 września, a zakończy 6 listopada 2020.

Projekty inwestycyjne

W końcowej fazie trwającej perspektywy wiele konkursów znanych z wcześniejszych lat nie będzie już dostępnych, w tym wsparcia na infrastrukturę B+R. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli natomiast skorzystać z „Kredytu na innowacje technologiczne” – nabór planowany jest aż do 30 grudnia (z budżetem na poziomie 350 mln zł), a także Bonów na innowacje dla MŚP – nabór, na komponent usługowy będzie otwarty do 3o września,  zaś inwestycyjny – do 30 grudnia (budżet – 25 mln zł, w tym 5 mln zł na projekty na rzecz dostępności). Dostępny będzie też konkurs Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus (dla przedsiębiorców spoza makroregionu Polski Wschodniej), umożliwiający sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego i wdrożenie wyrobów lub usług nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – nabór potrwa do 31 lipca 2021.

Nieco więcej możliwości na pozyskanie wsparcia na inwestycje stoi przed przedsiębiorcami z makroregionu Polski Wschodniej -  w dniach 25 sierpnia – 24 września prowadzony będzie w PARP nabór wniosków do konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, z alokacją wynoszącą 150 mln zł. Co więcej, aż do 31 sierpnia 2021 r. otwarty będzie nabór do II etapu konkursuWzór na konkurencję, z którego można uzyskać środki na zakup środków trwałych i WNiP niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej opracowanej w wyniku przeprowadzonego wcześniej audytu wzorniczego (etap I).