Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów, w tym z udziałem jednostek naukowych, realizujących projekt poza województwem mazowieckim - w jednym zdaniu można ująć najważniejsze informacje na temat konkursu, który po sześciu latach ma ostatnią odsłonę w tej perspektywie. Nabór wniosków potrwa do 21 sierpnia br., a budżet dla rundy skierowanej do dużych przedsiębiorców wynosi tylko 100 mln złotych. Potrzeby przedsiębiorców są jednak znacznie większe, bo projekty badawczo-rozwojowe weszły już na stałe do ich życia biznesowego. Dla porównania, budżet konkursu zrealizowanego w pierwszej połowie roku dla dużych przedsiębiorców wynosił aż 400 mln złotych. O szczegółach konkursu, w tym o zmianach, jakie nastąpiły w 2020 roku polecam wrócić do wcześniejszego wpisu na naszym blogu.

Dofinansowanie przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które są obowiązkowe oraz ewentualnie na prace przedwdrożeniowe. Efektem powinno być innowacyjne rozwiązanie, które następnie będzie wdrożone w działalności gospodarczej. Konkurs adresowany jest do firm z regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Czy 100 mln złotych wystarczy?

Z pewnością nie. Po tylu latach funkcjonowania Szybkiej ścieżki jest to najchętniej wybierany program przez przedsiębiorców. Dodatkowym efektem programu jest coraz sprawniejsza współpraca z jednostkami naukowymi. Może znajdą się oszczędności, dzięki którym ten ostatni konkurs będzie źródłem sukcesu kolejnych nowatorskich projektów?