Trwa II etap popularnego wśród MŚP konkursu – Wzoru na konkurencję (Działanie 1.4 PO PW). Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą otrzymać grant na wdrożenie działań rekomendowanych w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I Etapie tego działania.

Co ważne, końcowym efektem projektu musi być wdrożenie na rynek przynajmniej jednej innowacji (produktowe, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej). Jeden projekt może otrzymać nawet 3 000 000 zł dofinansowania na pokrycie wydatków wynikających wprost ze strategii wzorniczej, takich jak np. nabycie:

  • środków trwałych innych niż nieruchomości;
  • wartości niematerialnych i prawnych;
  • usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej.

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy prawidłowo zrealizowali projekt dofinansowany w ramach I Etapu Wzoru na konkurencję - zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone przez PARP.

O wsparcie można aplikować do 31 lipca 2020 r., w dwumiesięcznych rundach (do 29.02, 30.04, 30.06 oraz 31.07.2020 r.). Należy jednak pamiętać, że wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie do 4 miesięcy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I.

O innych możliwościach na dotację z Polski Wschodniej pisaliśmy w listopadowym wpisie.