Dobry pomysł, jego dynamiczny rozwój i coraz większa skala biznesu, to nie wszystko, aby z powodzeniem sprzedać firmę. Problem sukcesji w polskiej gospodarce zaczyna się ujawniać, a właściciele nie rozwijali firm z myślą o ich sprzedaży. Często dopiero w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży działalności i zaangażowaniu doradców ujawniane są istotne z punktu transakcji kwestie, które wymagają przeanalizowania i rozwiązania. Odpowiednie przygotowanie pod względem biznesowym, formalnoprawnym i sprawozdawczym, nie tylko usprawnia przeprowadzenie procesu due dilligence, ale przede wszystkim maksymalizuje możliwą do uzyskania cenę.

Forma prawna a transakcja

Jedną z istotnych kwestii jest forma prawna prowadzonej działalności. Niejednokrotnie przedsiębiorcy z długoletnią historią oraz imponującymi wynikami finansowymi prowadzą firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej. Inwestorzy, zarówno branżowi, jak i fundusze private equity zdecydowanie preferują nabycie udziałów lub akcji spółek kapitałowych – wynika to z szeregu powodów, m.in. wyższe bezpieczeństwo przeprowadzenia takiej transakcji dla strony kupującej. Sam proces przekształcenia działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialności lub spółkę akcyjną może potrwać ok. 2-3 miesięcy, a reorganizacja działalności i jej strukturyzacja często wymaga analizy różnych scenariuszy i ich implikacji podatkowych, prawnych, co także wymaga czasu. Dobrze jest na etapie rozpoczęcia rozmów z inwestorem te kwestie uporządkować, gdyż dodatkowa zwłoka w procesie może być czynnikiem podnoszącym ryzyko niepowodzenia rozmów.

Kontroling jako narzędzie cenotwórcze

Tak jak wspominaliśmy na początku, kontroling i rachunkowość zarządcza mogą pomóc zmaksymalizować cenę, jaką otrzyma Właściciel. Często
w rodzinnych, dynamicznie się rozwijających firmach jest to obszar zapomniany. Przygotowując się do transakcji powinniśmy się przyjrzeć
tej kwestii. Możliwość kalkulacji przez inwestora rentowności na danym produkcie lub kliencie ułatwia zobrazowanie korzyści i synergii wynikających z transakcji, a w konsekwencji podjęcie decyzji,
w szczególności, gdy proces decyzyjny następuje na wielu szczeblach. Szczegółowe pytania z obszaru kontrolingu, rachunkowości zarządczej, analizy rentowności zawsze są istotnym elementem due dilligence, na które warto być przygotowanym, aby proces się nie wydłużał i nie generował dodatkowych kosztów dla obu stron.

Dobre przygotowanie istotnym czynnikiem sukcesu transakcji

Odpowiednie przygotowanie do transakcji, nie tylko usprawni proces due dilligence i przebieg transakcji, ale także może wpłynąć na uzyskanie wyższej wyceny dla sprzedającego. Odpowiednio zaadresowane kwestie korporacyjne, dostęp do danych zarządczych umożliwiający precyzyjne kalkulacje rentowności na różnych poziomach, pozwalają na obniżenie ryzyka podejmowanego przez inwestora, co przekłada się na większą skłonność do zapłacenia wyższej ceny. Z tego powodu warto dobrze się przygotować do transakcji, co dodatkowo przyspieszy sam proces.


Pozostałe artykuły z newslettera:

O czym pamiętać zanim kupimy closingowego szampana – czyli kilka uwag o ostatniej prostej przed zamknięciem transakcji

Vendor due diligence – kiedy warto przeprowadzić?