W piątej części wywiadu prof. Sergei Ikovenko odpowiada m.in. na poniższe pytania:

➡  Czy metodyka Design for Patentability może pomóc w procesie przygotowania planu innowacji, który jest potrzebny m.in. przy poszukiwaniu finansowania czy ubieganiu się o wsparcie dotacyjne?

➡  Jak tworzyć innowacje, by były zabezpieczone przed naśladowaniem?

➡ Czy możliwe jest, by wykorzystywać słabości patentów innych firm i samemu na tym zyskiwać? Czy można obchodzić cudze patenty i czy jest to etycznie działanie?

Zapraszamy do obejrzenia! 👇

 

Pozostałe części wywiadu