Temat zdrowego odżywiania oraz zrównoważonej gospodarki żywnościowej to ważny element w kontekście dbania o środowisko naturalne, zachowania bioróżnorodności oraz produkcji ekologicznej. Coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój nowoczesnych technologii związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją żywności. Znajduje to odzwierciedlenie w Programie rządowym NUTRITECH, zatwierdzonym w dn. 27 kwietnia br. przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.  W ramach programu będą prowadzone konkursy o dofinansowanie projektów z obszaru żywności, jej produkcji oraz wpływu odżywiania na życie i zdrowie człowieka.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące:

  • Opracowania i wdrożenia rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).
  • Opracowania i wdrożenia rozwiązań (diety spersonalizowanej, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających, usług) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
  • Wdrożenia poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Najważniejsze zasady

 Typ Wnioskodawców
  • Jednostki naukowe,
  • Przedsiębiorcy,
  • Konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.
Rodzaje zadań objętych
dofinansowaniem
  • Badania przemysłowe,
  • Prace rozwojowe,
  • Działania obejmujące przygotowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce.
Czas realizacji projektu Od 1 roku do 4 lat
Instytucja udzielająca wsparcia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet programu 200 mln zł

 

Ile wsparcia można otrzymać?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzajów prac przewidzianych w projekcie oraz od statusu wnioskodawcy i może wynieść od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych. W programie przyjęto założenie o średniej wielkości dofinansowania projektu w wysokości 5 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania to 1 mln zł, natomiast maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 mln zł. Katalog kosztów kwalifikowalnych będzie określany każdorazowo w regulaminie konkursu.

Kiedy będzie można aplikować?

Ramowy harmonogram realizacji Programu zakłada przeprowadzenie konkursów w 2022 i 2023 roku. Pierwszy z nich planowany jest już w II kwartale 2022 r., zatem zachęcamy do śledzenia naszego bloga, na którym poinformujemy o możliwości aplikowania o dofinansowanie.

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/ncbr/zdrowe-zywienie-oglaszamy-program-nutritech