1 czerwca br. rozpoczyna się nabór wniosków w kilku programach dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, firmy z sektora małych i średnich oraz duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski na projekty badawczo-rozwojowe w ostatnim etapie programu Szybka Ścieżka. Kolejny nabór rozpocznie się we wrześniu. Tego dnia rozpoczyna się też inny konkurs w ramach Szybkiej ścieżki, który jest przeznaczony tylko dla małych i średnich firm w regionach słabiej rozwiniętych. Potrwa on do 31 sierpnia. Konkurs również podzielony jest na miesięczne etapy i sfinansuje małe projekty o krótkim okresie realizacji. Dodatkowo, 1 czerwca swój początek mają konkursy na projekty inwestycyjne małych i średnich firm z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz Wzór na konkurencję – II etap.