Po czerwcowych i lipcowych zmianach w harmonogramie naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sierpniowa aktualizacja także przyniosła nowe konkursy. W harmonogramie z 13 sierpnia pojawiły się dwa nowe nabory wniosków na wsparcie działalności B+R.

NCBR kontynuuje organizację konkursów w określonych obszarach tematycznych. Pierwszy z nowych konkursów będzie prowadzony w ramach ścieżki tematycznej innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska, a drugi w ścieżce tematycznej urządzenia grzewcze. Konkursy są przeznaczone dla przedsiębiorców (MŚP i duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Budżet konkursu w ścieżce tematycznej innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska wynosi 200 mln zł, natomiast budżet konkursu w ścieżce tematycznej urządzenia grzewcze zostanie określony w późniejszym terminie.

Ogłoszenie konkursów nastąpi 10 października, a nabory wniosków potrwają od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Wraz z ogłoszeniem konkursów będą też znane ich konkretne zakresy tematyczne określające oczekiwane rezultaty projektów w postaci nowych produktów, usług lub technologii produkcji. Co istotne zakresy tematyczne nowych konkursów mogą otworzyć szansę na uzyskanie wsparcia podmiotom, które nie prowadzą działalności w obszarze nawozów lub urządzeń grzewczych, lecz w sektorach bezpośrednio z nimi powiązanych np. produkcji surowców lub komponentów. Z tego względu warto śledzić kolejne informacje dotyczące nowych naborów.

Aktualny harmonogram naboru wniosków jest dostępny na stronie POIR