Epidemia COVID-19 nie zwalnia, w ostatnim okresie liczba nowych zachorowań istotnie wzrasta, natomiast przedsiębiorstwa dostosowują się do nowej rzeczywistości po pierwszym szoku. Dla części z firm pandemia okazała się impulsem do zmian, a w niektórych przypadkach stworzyła nowe możliwości rozwoju. Z pewnością mamy do czynienia z nową, inną rzeczywistością gospodarczą.

Pierwszy raz w powojennej historii mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem globalnych zamknięć gospodarek. Na kilka tygodni – w różnych okresach – zamknięto zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe w wielu branżach. W Chinach, regionie

jako pierwszym dotkniętych wirusem COVID-19, przedsiębiorstwa wstrzymywały realizację zamówień i zamykały fabryki. Pojawiły się pierwsze efekty zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw. Niemniej jednak w Europie mało kto spodziewał się zaistnienia pandemii wirusa COVID-19 także na starym kontynencie i w rezultacie wprowadzenie tzw. lockdownu poszczególnych gospodarek i wynikających z tego zakłóceń.

Firmy znalazły się w rzeczywistości, w której nie mogły realizować swoich zamówień z uwagi na braki dostaw od dostawców, zlokalizowanych np. we Włoszech, którzy zamknęli swoje zakłady produkcyjne. Był to scenariusz analizowany przez mało którą spółkę w swoich „stress testach” i tym samym firmy nie miały przemyślanego planu działania. Wielu przedsiębiorców dotychczas nie przewidywało, że może dojść do sytuacji, w której z dnia na dzień, całkowicie i co istotne nie wiadomo na jak długo, będą odcięte od dostaw. Niepewność, brak kontroli oraz niewiedza skutkowała dużymi utrudnieniami w planowaniu działań.

Właściciele dostrzegli przewagi konkurencyjne podmiotów, które w pełni kontrolowały proces produkcji – możliwość sprawowania kontroli i pełna wiedza istotnie przyspieszały reakcję na niecodzienną sytuację i zwiększały efektywność planowanych działań. Firmy, które kiedyś podjęły decyzję o integracji pionowej, teraz jeszcze bardziej doceniają wartość dodaną wynikającą z takiej sytuacji.

Wszelkie sytuacje kryzysowe często stwarzają także atrakcyjne możliwości – oczywiście dostępne tylko dla liderów swoich branż. Przezwyciężają kryzys i bogatsi o te doświadczenie mogą dodatkowo zabezpieczyć się przed przyszłymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Z pewnością w wyniku obecnego kryzysu, pojawią się atrakcyjne możliwości transakcyjne. Właściciele, którzy wcześniej nie brali pod uwagę rozwoju poprzez fuzje i przejęcia w obliczu niecodziennej sytuacji, która nastąpiła postrzegają integrację pionową jako strategicznie istotną.