Harmonogram konkursów na 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaktualizowany o nowy konkurs tematyczny w ramach Działania 1.1.1 Szybka Ścieżka. Celem naboru będzie dofinansowanie projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Ogłoszenie konkursu planowane jest już na najbliższy poniedziałek, tj. 6 kwietnia 2020 r. Nabór potrwa od 6 maja do 31 grudnia 2020 r., a do rozdysponowania będzie 200 mln zł. O wsparcie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy (zarówno MŚP, jak też duże firmy) występujący samodzielnie lub w konsorcjum z udziałem jednostek naukowych. Co ważne, projekty składane w ramach konkursu będą mogły być realizowane w dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Kluczową kwestią warunkującą udział w konkursie jest zakres projektu wpisujący się w obszary związane z diagnostyką, terapią i prewencją, służącym przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusów. Więcej szczegółów na temat konkursu, w tym kryteria oceny wniosków, poznamy już 6 kwietnia 2020 r., kiedy Narodowe Centrum Badań Rozwoju opublikuje dokumentację konkursową.