Konkurs Projekty aplikacyjne wspierający przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe realizowane w konsorcjum naukowo-przemysłowym przeprowadzony był już dwukrotnie. Zainteresowanie ze strony konsorcjów było duże, jednak niewiele projektów otrzymało wsparcie. Mogło to być wynikiem dosyć wygórowanych wymagań w zakresie kryterium związanym z innowacyjnością, która musiała być na światowym poziomie i mieć charakter przełomowy. Dodatkowo, konkurs organizowany był tylko raz do roku i trwał jeden miesiąc.

Zmiany w naborze

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 5 czerwca br., w dokumentacji aplikacyjnej nastąpiło szereg zmian, które mają na celu zmienić dotychczasowe dosyć niskie wskaźniki sukcesu programu.

Przede wszystkim konkurs ogłoszono z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i będzie on trwał aż cztery miesiące czyli od 18 września do 18 grudnia br., przy czym będzie on podzielony na miesięczne etapy. Budżet pozostanie bez zmian i wyniesie 200 mln PLN. To oznacza, że konsorcja naukowo-przemysłowe mają znacznie więcej czasu aby porozumieć się co do celu i zakresu projektów oraz podpisać umowę konsorcyjną zabezpieczającą interesy obu stron.

Kolejną ważną zmianą jest przesunięcie z kryteriów wejścia do punktowych wymogu związanego z osiągnięciem nowości w skali światowej, zrezygnowano też z kryterium dotyczącym przełomowości rezultatów projektu. Takie podejście eliminowało do tej pory dobre projekty, które charakteryzowały się np. nowością w skali kraju.

Poziom wsparcia

W zależności od rodzaju badań i podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum wsparcie może wynieść:

  • dla jednostek naukowych do 100% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dla przedsiębiorców - z uwzględnieniem dodatkowych premii – na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych a na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

Koszty

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została na tym samym poziomie i wynosi 2 mln PLN a maksymalna 10 mln PLN.

Główne rodzaje kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane to przede wszystkim koszty operacyjne takie jak wynagrodzenia, amortyzacja czy też materiały i surowce niezbędne do przeprowadzenia prac badawczych.