Jakie są najważniejsze trendy technologiczne w 2019 roku? Co można określić mianem „disruptive innovation” na nadchodzące lata? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjął amerykański Instytut badawczy Gartner w swoim raporcie „Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2019”. Gartner jest wiodącą firmą badawczo-doradczą na świecie, która już od blisko dekady co roku publikuje raport, wskazujący strategiczne trendy technologiczne, które będą miały wpływ na większość organizacji na świecie w ciągu nadchodzących lat.

Według analityków z amerykańskiego instytutu, najważniejsze nadchodzące trendy technologiczne są następujące.

Autonomiczne maszyny

Już nie tylko autonomiczne roboty, drony czy samochody ale nawet autonomiczne uprawy rolnicze to przyszłość jaką zapowiadają analitycy Gartnera. Maszyny autonomiczne w przyszłości będą działać samodzielnie, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i będą wykorzystywane do zadań, które do tej pory były wykonywane przez ludzi. Cechą wspólną autonomicznych systemów i urządzeń, które będą pojawiać się na rynku jest wysoki stopień autonomii i podejmowanie bardziej naturalnych interakcji ze środowiskiem, w którym działają. Raport wskazuje na cztery podstawowe środowiska w których będą działać maszyny autonomiczne: woda, ziemia, powietrze i środowisko cyfrowe.

Rozszerzona analityka

Obecnie, naukowcy mają coraz więcej danych do przygotowania, analizy i grupowania, z których można wyciągać wnioski. Biorąc pod uwagę ogromną ilość tych danych, zbadanie wszystkich możliwości staje się fizycznie niewykonalne, co oznacza, że często można przegapić płynące z nich kluczowe wnioski. Odpowiedzią na ten problem staje się rozszerzona analityka, stanowiąca mechanizmy analizowania danych oparty na zautomatyzowanych algorytmach przetwarzających dane i wychwytujących z nich wszelkie dające się wykorzystać informacje, trendy i prawidłowości. Analitycy Gartnera szacują, że już w 2020 roku nawet 40% wszystkich zadań związanych z analizą danych będzie wykonywane automatycznie, przy zakładanym pięciokrotnym wzroście ilości danych.

Rozwój oparty na Sztucznej Inteligencji (AI)

Wg Gartnera w 2109 roku coraz częściej będzie można zaobserwować podejście do tworzenia narzędzi, aplikacji, usług, wykorzystujące efektywnie rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji, począwszy od samego procesu tworzenia kodu, jak i późniejszego funkcjonowania gotowego produktu. W rozwoju opartym na AI zakłada się analizę z jednej strony narzędzi, technologii i najlepszych sposobów wbudowywania sztucznej inteligencji w aplikacje, a z drugiej wykorzystanie ich do tworzenia kolejnych aplikacji opartych na AI. Rozwój ten ma na celu umożliwienie twórcom aplikacji samodzielnie obsługiwać technologie wspomagane przez sztuczną inteligencję.

Cyfrowe bliźniaki

Cyfrowe bliźniaki to wirtualne odpowiedniki produktu lub dowolnego urządzenia. Umożliwią one analizę (symulację) wpływu planowanych zmian (na przykład konstrukcyjnych) w wirtualnym środowisku, co pozwala na rozpoczęcie rzeczywistych działań dopiero po uzyskaniu rzetelnych i przetestowanych informacji. Obecnie symulacje na cyfrowych bliźniakach stosuje się do testowania, weryfikacji i odtworzenia całego cyklu życia swoich maszyn, zanim zapadnie decyzja o rozpoczęciu ich produkcji. W najbliższym czasie przewiduje się, że koncepcja cyfrowego bliźniaka zostanie wykorzystana i rozpowszechniona w nowych obszarach takich jak testowanie różnych scenariuszy działania systemu, analityka Big Data oraz AI, a także monitorowanie i kontrola fizycznych odpowiedników cyfrowych modeli i poszukiwanie rozwiązań maksymalnie niezawodnych lub efektywnych.

Edge Computing

To nowa metoda wymiany informacji w ramach infrastruktury IT, w tym w szczególności między urządzeniami Internetu Rzeczy (IoT), która zakłada przetwarzanie, zbieranie i dostarczanie informacji jak najbliżej ich źródła. Jest to styl architektoniczny dla rozproszonych systemów informatycznych, który zakłada przeniesienie przetwarzania danych bliżej miejsca ich powstawania, czyli na krawędź Internetu. Edge computing pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie możliwości IoT, gdyż moc obliczeniowa jest przeniesiona na krawędzie sieci, a im bliżej źródła tym przetwarzania informacji jest szybsze. Technologia ta wpływa również na obniżenie wolumenu przesyłanych danych (co powoduje zmniejszenie wymagań w zakresie przepustowości łączy) oraz poprawia bezpieczeństwo całego systemu.

Technologie immersyjne

Mieszana rzeczywistość, łącząca w sobie i rozszerzająca możliwości techniczne AR (ang. augmented reality), MR (mixed reality) i VR (virtual reality), to technologia, która optymalizuje interfejs, aby lepiej dopasować się do wizji użytkownika i jego interakcji ze światem.  Analitycy Gartnera zakładają, że do 2022 r. 70% przedsiębiorstw będzie eksperymentować technologiami AR, MR i VR, a 25% będzie wdrażać je do produkcji. Technologia ta będzie wykorzystywana m.in. przy tworzeniu wirtualnych asystentów osobistych czy też chatbotów, które będą w stanie wykrywać emocje na podstawie mimiki twarzy i będą w stanie bardziej dopasować  swoje reakcje do danej sytuacji. Rzeczywistość mieszana określona została przez Gartnera jako wciągające doświadczenie, w którym użytkownik współdziała z obiektami cyfrowymi i rzeczywistymi, zachowując jednocześnie obecność w świecie fizycznym.

Blockchain

To technologia, która kojarzy się przede wszystkim z kryptowalutami, lecz ma ona szansę zrewolucjonizować wiele innych obszarów. Zdaniem wielu ekspertów, większość projektów wykorzystujących zdecentralizowane bloki informacji do niedawna była w fazie „proof-of-concept”, lecz ten okres dobiegł końca. Dzięki temu, do możliwości zastosowania tej technologii nie trzeba już nikogo przekonywać i obserwuje się rosnącą liczbę wykorzystujących ją rozwiązań IT dla wielu, różnorodnych branż. Aplikacje oparte o blockchain zastosowano już w branży finansowej, opiece zdrowotnej, ochronie danych, energetyce, IT czy transporcie. Zakłada się, że blockchain spowoduje wzrostu przejrzystości, szybkości i efektywności wielu procesów związanych z obsługą transakcji, logistyki, czy produkcji.

Inteligentne przestrzenie

Inteligentna przestrzeń to fizyczne lub cyfrowe środowisko, w którym ludzie mogą w prosty, połączony i skoordynowany sposób podejmować interakcje z cyfrową przestrzenią, co w rezultacie przynosi konkretne korzyści zarówno użytkownikom jak i całemu ekosystemowi. Co więcej, inne trendy, takie jak technologia oparta na sztucznej inteligencji, przetwarzanie brzegowe, blockchain i bliźniaki cyfrowe, zmierzają w kierunku tego trendu, ponieważ indywidualne rozwiązania stają się właśnie inteligentnymi przestrzeniami.

Cyfrowa etyka i prywatność

W obecnym świecie, konsumenci mają coraz większą świadomość wartości swoich danych osobowych i coraz bardziej obawiają się, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane przez podmioty publiczne i prywatne. Przedsiębiorstwa, które nie zwracają uwagi na etykę i prywatność, są narażone na reakcję konsumentów. Rządy coraz częściej planują lub przyjmują przepisy, z którymi firmy muszą być zgodne, a konsumenci uważnie strzegą lub usuwają informacje o sobie. Firmy zatem muszą zdobywać i utrzymywać zaufanie klienta, aby odnieść sukces, a także muszą przestrzegać wewnętrznych wartości, aby zapewnić, że klienci uznają je za godne zaufania.

Komputery kwantowe

Przetwarzanie ogromnej ilości informacji i danych (o czym wspomniane było już wcześniej) wymaga coraz mocniejszych maszyn – takimi właśnie maszynami są komputery kwantowe. Według raportu, rok 2019 może być czasem, kiedy tego typu technologie wreszcie zaczną się upowszechniać. Przetwarzanie kwantowe w formie dostępnej na rynku, niedrogiej i niezawodnej usługi zdecydowanie zmieni niektóre branże, choć będzie to wymagać jeszcze kolejnych kilku lat.

 

Jak widać z przedstawionych powyżej trendów, głównym czynnikiem, który będzie wpływał na pozostałe, zidentyfikowane trendy, jest rozwój sztucznej inteligencji. Ciekawe zatem, czy zidentyfikowane przez instytut badawczy Gartner trendy na 2019 rok, będą tak samo trafione jak te określone na wcześniejsze lata, wśród których znalazły się między innymi Internet Rzeczy, drony czy Rzeczywistość Wirtualna (VR).