Od 20 października trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – „Wzór na konkurencję”. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej w ramach konkursu mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na nabycie usługi doradczej związanej z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem strategii wzorniczej.