14 października rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.1 PO IR – Szybka Ścieżka – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W ramach tego Działania duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie na prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie innowacji produktowej lub procesowej.