Współczesne przedsiębiorstwa, aby konkurować na rynku muszą stale wprowadzać nowe produkty i usługi. Kluczowe wyzwanie przed jakim staje Menedżer Innowacji to jak efektywnie wspierać rozwój kultury innowacji, aby czerpać wartościowe pomysły z wewnątrz i zewnątrz organizacji i przekuwać je w przełomowe dla rynku produkty/ usługi.

Nieocenionym wsparciem w procesie pozyskiwania i rozwoju pomysłów na innowacje są programy IT do zarządzania innowacjami. Wraz z rozwojem procesów digitalizacji pojawia się coraz więcej rozwiązań, które starają się odpowiedzieć na taką potrzebę. Jednak jak wybrać odpowiednie narzędzie i jakie cechy powinno posiadać, aby angażować i wspierać współpracę w drodze do innowacji.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów jakie należy wziąć pod uwagę rozważając wdrożenie narzędzia IT do zarządzania innowacjami.

#1 Powtarzalność procesu tworzenia innowacji

Narzędzie powinno umożliwić wdrożenie jednolitego procesu tworzenia innowacji, dając możliwość rozwoju pomysłów w ramach kolejnych etapów, oceny i selekcji (schemat lejka). Takie podejście pozwala zabezpieczyć stały dopływ odpowiednio dużej ilości nowych pomysłów, z których można wybierać najlepsze do realizacji.

#2 Przetwarzanie dużej ilości danych

Automatyzacja procesu to jeden z kluczowych aspektów, dlatego czas oczekiwania na informację zwrotną powinien być możliwie jak najkrótszy i zgodny z założonym harmonogramem. Brak feedbacku długofalowo prowadzi do zniechęcenia i powoduje odpływ ludzi z programu innowacji, tym samym ograniczając ilość zgłaszanych pomysłów.

#3 Współpraca i wymiana wiedzy

Narzędzie powinno być atrakcyjne dla wszystkich pracowników oraz partnerów zewnętrznych - współpracujących w modelu otwartych innowacji. Udostępnienie opcji rozwoju i oceny pomysłów dzięki np. dodawaniu komentarzy ma bardzo ważny wpływ na budowanie kultury innowacji i przekłada się na sukces programu. Takie podejście pozwala włączyć w proces innowacji wszystkie typy osobowości występujące w organizacji – nie tylko osoby najbardziej kreatywne generujące pomysły, co istotnie przekłada się na jakość i wykonalność docelowych rozwiązań, które mogą być wdrażane na rynek.

#4 Transparentność procesu

Przejrzyste zasady zbierania, selekcji i nagradzania najlepszych rozwiązań to klucz do sukcesu w zarządzaniu innowacjami. Podczas wyboru narzędzia IT należy zwrócić uwagę czy uwzględnia elementy harmonogramu oraz daje możliwość wysyłania powiadomień. Powszechna informacja na temat terminu, kryteriów oceny oraz osób zaangażowanych w proces to czynniki wspierające budowanie zaufania do programu innowacji i tworzenia kultury innowacji.

#5 Bezpieczeństwo współpracy

Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami, warto już na etapie doboru narzędzia IT upewnić się, że umożliwia ono łatwe zarządzanie dostępami do treści publikowanych w systemie. Menedżer Innowacji powinien mieć możliwość elastycznego nadawania dostępów lub ochrony wybranych treści przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

#6 Integracja z innymi systemami jak SharePoint, Yammer, Jive, ERP, PPM, ECM

Digitalizacja procesu innowacji w przedsiębiorstwie nie powinna być realizowana w oderwaniu od innych procesów, dlatego ważne jest aby zapewnić łatwą integrację z innymi systemami funkcjonującymi w organizacji.  Warto zadbać także o warstwę graficzną i upewnić się, że platforma będzie spójna z identyfikacją graficzną organizacji. Pracownicy dużo chętniej będą korzystać z narzędzia, które wizualnie wpisuje się w kulturę organizacji.

Świadomy wybór odpowiedniego narzędzia, dopasowanego do specyficznych uwarunkowań organizacji, umożliwi skuteczne wdrożenie strategii innowacji i osiągnięcie wyznaczonych celów rynkowych. Warto zapoznać się z szerszym opracowaniem na ten temat, dostępnym na naszej stronie hypeinnovation.pl i zapytać naszych ekspertów o narzędzie Hype Innovation.